Pełna rachunkowość – zły sen przedsiębiorcy

Pełna rachunkowość dla przedsiębiorców przyzwyczajonych do ewidencji zdarzeń gospodarczych tylko w książce przychodów i rozchodów jest zbiorem niezrozumiałych obowiązków i dodatkowych czynności. Trudno wytłumaczyć takim osobom, że od teraz księgowość jest nastawiona nie tylko na prawidłowe rozliczenia z urzędem skarbowym, ale przede wszystkim ma odzwierciedlać majątek i źródła jego finansowania oraz pokazywać tworzenie wyniku finansowego na poszczególnych obszarach jej działalności. Taka rewolucja w postrzeganiu celu ewidencji księgowej nie przychodzi zwykle prosto, a konieczność opracowania planu kont, tworzenie polityki rachunkowości, złożone obowiązki sprawozdawcze, spędzają sen z powiek przedsiębiorcy.

Nowy rok podatkowy – dla wielu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osób fizycznych, oznacza konieczność lub dobrowolną chęć zmiany ewidencji księgowej.

Pełna rachunkowość
Czytaj dalej Pełna rachunkowość – zły sen przedsiębiorcy
Share

Czym możemy palić zimą?

Każdy kto zimą stosuje paliwa stałe do ogrzania swojego domu lub mieszkania odczuwa zmiany dotyczące rodzaju paliwa, które może być wykorzystywane zimą do palenia w piecu. Producenci węgla wycofują się ze sprzedaży miału węglowego, flotokoncentratu i mułu, które najbardziej zanieczyszczają powietrze.

Niektóre województwa przyjęły już także uchwały antysmogowe, które m.in. zakazują używania paliw, których stosowanie powoduje dużą emisję trujących substancji (pierwszą taką uchwałę przyjęło woj. małopolskie w styczniu 2017r.). Nad zmianą przepisów trwają także prace w Ministerstwie Energii (m.in. poprzez wprowadzenie uregulowania wymagań jakościowych dla paliw stałych).

W piecach i domowych kotłowniach nie wolno spalać:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon,
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polietylenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.
Czytaj dalej Czym możemy palić zimą?
Share

Polityka rachunkowości drogowskazem księgowego

Polityka rachunkowości to najważniejszy dokument wewnętrzny jednostki, wymagany przez przepisy Ustawy o rachunkowości. Pomimo wieloletniego wymogu sporządzania polityki, nadal są jednostki, które albo jej w ogóle nie mają, albo polityka rachunkowości zawiera zakładowy plan kont i nic nie znaczące kilka zdań skopiowane z przepisów ustawy. A przecież tu nie tylko chodzi o wymogi prawne, dobrze sporządzona polityka to „najlepszy drogowskaz” działu księgowości, który wie czego oczekuje od niego firma. Ustawa o rachunkowości określa zasady prowadzenia ksiąg oraz zasady sporządzania sprawozdań finansowych bardzo różnych jednostek pod względem charakteru czy rozmiaru działalności. Ustawodawca nie mógł przewidzieć tak wielu różnych sytuacji, dlatego dał jednostkom prawo wyboru i możliwość zastosowania różnych uproszczeń. To prawo należy realizować poprzez zapisanie określonych rozwiązań w polityce rachunkowości i konsekwentne stosowanie ich w praktyce.

Poltyka rachunkowości Czytaj dalej Polityka rachunkowości drogowskazem księgowego

Share

Spisz i sprawdź – inwentaryzacja w jednostce

Inwentaryzacja, często niedoceniana w jednostkach – jest najważniejszą czynnością z prac bilansowych. Tylko w przypadku gdy firma ma potwierdzenie, że „na pewno” posiada swój majątek, a źródła finansowania tego majątku są ustalone w prawidłowej wysokości, może sporządzić prawidłowe sprawozdanie finansowe. Niestety inwentaryzacja kojarzy się pracownikom jako „bezsensowny” i uciążliwy obowiązek wykonywany dla „świętego spokoju”. Oczywiście, że można takie nastawienie zmienić, ale świadomość ważności prac inwentaryzacyjnych musi być powszechny, czyli obejmować zarówno Zarząd, głównego księgowego, pracowników magazynu oraz wszystkich osób mających do czynienia z szeroko pojętymi aktywami jednostki.

Inwentaryzację wykonujemy w jednostce trzema metodami:

 • spisu z natury,
 • potwierdzenia salda,
 • weryfikacji.

inwentaryzacja Czytaj dalej Spisz i sprawdź – inwentaryzacja w jednostce

Share