Czym możemy palić zimą?

Każdy kto zimą stosuje paliwa stałe do ogrzania swojego domu lub mieszkania odczuwa zmiany dotyczące rodzaju paliwa, które może być wykorzystywane zimą do palenia w piecu. Producenci węgla wycofują się ze sprzedaży miału węglowego, flotokoncentratu i mułu, które najbardziej zanieczyszczają powietrze.

Niektóre województwa przyjęły już także uchwały antysmogowe, które m.in. zakazują używania paliw, których stosowanie powoduje dużą emisję trujących substancji (pierwszą taką uchwałę przyjęło woj. małopolskie w styczniu 2017r.). Nad zmianą przepisów trwają także prace w Ministerstwie Energii (m.in. poprzez wprowadzenie uregulowania wymagań jakościowych dla paliw stałych).

W piecach i domowych kotłowniach nie wolno spalać:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon,
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polietylenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Za palenie śmieciami grozi od 20 do 500 zł mandatu – kontrole mogą przeprowadzać funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej (wykorzystując do tego min. drony wyposażone w aparaturę pomiarową) oraz żądać od nas dokumentów oraz wyjaśnień. Jeśli nie przyjmiemy mandatu grozi nam areszt lub do 5 tys. zł grzywny.

Alternatywnymi i ekologicznymi materiałami opałowymi są z kolei ekogroszek (wytwarzany z wysokokalorycznego węgla o niskiej zawartości siarki), pellet (kilkucentymetrowe granulki o średnicy 6-8 mm, przetworzone z drewnianych odpadów) oraz brykiet drzewny (wytwarzany z odpadów drzewnych takich jak wióry i trociny).

Autor: Dawid Krzyżowski
e-mail: dkrzyzowski@synteza.pl

Share