O nas

Kilka szczegółów

 • Istniejemy od 15 lipca 1993 r.  – tak, tak … to już  naprawdę tyle lat
 • Jesteśmy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP [CEIDG]
 • Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych [prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach] pod numerem 2.24/00245/2011
 • Jesteśmy zrzeszeni w Regionalnej Izbie Gospodarczej [RIG Katowice]
 • Stosujemy Kodeks Etyki Pracy Trenera
 • Każdą usługę szkoleniową realizujemy w oparciu o wypracowane standardy
 • Współpracują z nami specjaliści z zakresu: logistyki, marketingu, prawa, psychologii, Public Relations, socjologii, zarządzania i innych dziedzin.
 • Szkolenia i usługi realizujemy na terenie całego kraju [w siedzibach naszych Klientów i wybranych ośrodkach konferencyjnych bądź hotelach].


Co nas wyróżnia?

 • Obsługa naszych Klientów nie ogranicza się tylko do wykonania usługi, np.: Uczestnicy szkoleń mogą zwrócić się do nas z pytaniami poprzez pocztę elektroniczną trenerzy@synteza.pl w każdym momencie – również kilka tygodni po zajęciach.
 • Nasz serwis internetowy pozwala Państwu śledzić [aktualizowany na bieżąco] plan szkoleń i treningów oraz umożliwia subskrypcję ofert.
 • Programy szkoleń “in company” są tworzone pod potrzeby konkretnych firm/instytucji zlecających nam szkolenie swych pracowników.
 • Harmonogram szkoleń otwartych jest sporządzany w oparciu o sugestie zgłaszane przez potencjalnych uczestników.
 • Zajęcia prowadzone są z użyciem metod interaktywnych, przy uwzględnieniu specyfiki uczenia się dorosłych.
 • Doświadczenie i wysoki stopień znajomości tematu to rygorystyczne wymogi, które stawiamy naszym trenerom i wykładowcom. Dzięki temu uczestnicy odnoszą wymierne korzyści, a zdobyta wiedza może stać się przydatna w codziennej pracy.
 • Stosując w czasie zajęć kamerę video pamiętamy, że powinna być ona pożytecznym narzędziem a nie źródłem stresu dla uczestników.
 • Uczestnicy treningów i szkoleń otwartych, [które organizujemy w Warszawie i w Katowicach] otrzymują: materiały szkoleniowe; przerwy kawowe w trakcie zajęć; konsultacje indywidualne; zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach; obiady.
 • Po każdym szkoleniu uczestnicy proszeni są o wypełnienie arkuszy ocen. Stanowią one informację zwrotną o stopniu realizacji celów szkoleniowych. Oceniana jest między innymi: przydatność wiedzy zdobytej dzięki szkoleniu, umiejętności komunikacyjne trenera, skuteczność stosowanych metod dydaktycznych. Arkusze ocen pozwalają nam na podwyższanie jakości świadczonych usług i są cennym narzędziem.


Rodzaje szkoleń

 • Szkolenia otwarte adresowane są do wybranych grup zawodowych z różnych przedsiębiorstw. Ten rodzaj zajęć – oprócz korzyści wynikających z nabytej wiedzy – pozwala na nawiązanie wielu interesujących kontaktów z przedstawicielami innych firm.  Korzyścią jest również niski koszt szkolenia pojedynczych osób
 • Szkolenia zamknięte (zwane również “in company”) są odpowiednio modyfikowane lub przygotowywane ściśle pod kątem potrzeb zleceniodawcy. Nasi konsultanci, aby lepiej poznać specyfikę konkretnej firmy odbywają zwykle spotkanie z przedstawicielem zleceniodawcy i proszą o informacje o np. problemach, w rozwiązaniu których ma pomóc szkolenie. Szkolenie zamknięte pozwala również na zwiększenie stopnia integracji uczestników, co często pomaga osiągać lepsze wyniki.


Wykonywane przez nas usługi, to m.in.:

 • Audyt personalny (bilans kompetencji)
 • Badanie opinii i nastrojów pracowników
 • Dobór personelu
 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych
 • Opisy stanowisk pracy
 • Organizacja szkoleń i treningów
 • Rozwój w działaniu (RwD)
 • System oceny pracowników (przygotowanie, wdrożenie, szkolenia)
 • Układy zbiorowe pracy (tworzenie, pomoc w negocjowaniu)
 • Wartościowanie pracy


Koszty szkoleń i usług

 • Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu otwartym wynosi od 395 zł [netto] za jeden dzień, jednak dzięki stosowanym promocjom cenowym, może być niższy nawet o 10%.
 • Koszt szkolenia zamkniętego najczęściej mieści się w przedziale od 1.900 do 3.500 zł [netto] za jeden dzień (dotyczy całej grupy) w zależności np. od miejsca przeprowadzenia i jest każdorazowo negocjowany ze zleceniodawcą.
 • Ceny usług są kalkulowane w oparciu o dane uzyskane od Zleceniodawcy. Podstawą wyliczeń jest godzinowa stawka za pracę konsultanta/ów.


Nasza misja:

Służymy Klientom pomocą w zarządzaniu najcenniejszym dobrem – ludźmi.

Wszelkie nasze działania zmierzają do efektywnego gospodarowania potencjałem ludzkim.
Wychodzimy z założenia, że rozwój pracownika jest możliwy zawsze i na każdym etapie istnienia organizacji.
Uczynimy wszystko, aby ułatwić Klientom dostęp do narzędzi zarządzania, dzięki którym osiągną zamierzone cele.
Skuteczność naszej pracy jest stale weryfikowana poprzez system informacji zwrotnej.


Zapraszamy do kontaktu z nami:

biuro@synteza.pl lub 32 281 62 31

Share