Prawa pasażera w podróży lotniczej

W przypadku wystąpienia problemów podczas podróży lotniczej przysługują konsumentowi konkretne prawa, które reguluje Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. (ma ono zastosowanie do pasażerów lotów wewnątrzunijnych lub zaczynających się albo kończących w jednym z państw Unii Europejskiej).

W razie odwołania lotu pasażer ma prawo do zwrotu pełnego kosztu biletu lub zmianę planu podróży (alternatywny lot w najwcześniejszym możliwym terminie) lub też lot w innym terminie dogodnym dla klienta. Dodatkowo pasażer ma prawo do odszkodowania w wysokości:

Samolot

  • 250 euro (loty do 1500 km),
  • 400 euro (loty od 1500-3500 km),
  • 600 euro (loty powyżej 3500 km).

Przepisy przewidują jednak kilka wyjątków, w których odszkodowanie nie przysługuje – m.in. jest to wystąpienie siły wyższej, które doprowadziło do odwołania lotu (np. warunki atmosferyczne, strajk).

Z kolei w przypadku opóźnienia w wylocie uprawnienia pasażerów zależą od czasu oczekiwania, przyczyn opóźnienia oraz długości lotu. Jeżeli opóźnienie wynosi co najmniej 5 godz. pasażer może zrezygnować z wylotu i żądać zwrotu kosztów biletu. Pasażerowie mają także prawdo do odszkodowania gdy przybędą do miejsca docelowego 3 godziny lub więcej po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika godzinie przylotu (na takich samych zasadach jak przy odwołaniu lotu). Jeżeli opóźnienie jest tak duże, że konieczny jest nocleg w hotelu, linie powinny pokryć koszt wynajęcia pokoju oraz zapewnić transport pomiędzy hotelem a lotniskiem.

 

Autor: Dawid Krzyżowski
e-mail: dkrzyzowski@synteza.pl

Share