Okresowe i kontrolne badania lekarskie pracownika

Zgodnie z art. 229 § 2 k.p. pracownicy przechodzą okresowe oraz kontrolne badania lekarskie. Ewentualna odmowa pracownika poddania się tym badaniom uzasadnia niedopuszczenie go do pracy bez prawa do wynagrodzenia. Sam zaś fakt poddania się tym badaniom jest podstawowym obowiązkiem pracownika, który określa art. 211 k.p. – pracodawca nie może bowiem dopuścić pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich, które stwierdzają brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Czytaj dalej Okresowe i kontrolne badania lekarskie pracownika
Share

Prawo Pracy – podsumujmy ostatnie zmiany

W ostatnich miesiącach weszło w życie kilka istotnych zmian w zakresie prawa pracy – poniżej krótka charakterystyka kilku z nich:

Od 1 grudnia 2018 roku nie ma konieczności, by chory pracownik musiał dostarczyć do zakładu pracy zwolnienie lekarskie. Lekarze wystawiają bowiem elektroniczne zwolnienia lekarskie (L4) zwane e-ZLA. Wprowadzenie zwolnień on-line to znaczące ułatwienie dla osób chorych, którzy musieli taki dokument przekazać pracodawcy w ciągu 7 dni od wystawienia, a stan zdrowia na to nie pozwalał. W takim wypadku często pracownicy prosili o pomoc osobę bliską lub członków swojej rodziny. E-zla to również znaczne ułatwienie dla pracodawców oraz ZUS, przede wszystkim w aspekcie szybszych kontroli czy sprawniejszych rozliczeń pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą.

Od 1 stycznia 2019 r. można opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od przychodów.

Czytaj dalej Prawo Pracy – podsumujmy ostatnie zmiany
Share

Czym możemy palić zimą?

Każdy kto zimą stosuje paliwa stałe do ogrzania swojego domu lub mieszkania odczuwa zmiany dotyczące rodzaju paliwa, które może być wykorzystywane zimą do palenia w piecu. Producenci węgla wycofują się ze sprzedaży miału węglowego, flotokoncentratu i mułu, które najbardziej zanieczyszczają powietrze.

Niektóre województwa przyjęły już także uchwały antysmogowe, które m.in. zakazują używania paliw, których stosowanie powoduje dużą emisję trujących substancji (pierwszą taką uchwałę przyjęło woj. małopolskie w styczniu 2017r.). Nad zmianą przepisów trwają także prace w Ministerstwie Energii (m.in. poprzez wprowadzenie uregulowania wymagań jakościowych dla paliw stałych).

W piecach i domowych kotłowniach nie wolno spalać:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon,
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polietylenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.
Czytaj dalej Czym możemy palić zimą?
Share

Prawa pasażera w podróży lotniczej

W przypadku wystąpienia problemów podczas podróży lotniczej przysługują konsumentowi konkretne prawa, które reguluje Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. (ma ono zastosowanie do pasażerów lotów wewnątrzunijnych lub zaczynających się albo kończących w jednym z państw Unii Europejskiej).

W razie odwołania lotu pasażer ma prawo do zwrotu pełnego kosztu biletu lub zmianę planu podróży (alternatywny lot w najwcześniejszym możliwym terminie) lub też lot w innym terminie dogodnym dla klienta. Dodatkowo pasażer ma prawo do odszkodowania w wysokości:

Samolot Czytaj dalej Prawa pasażera w podróży lotniczej

Share