Prawa pasażera w podróży lotniczej

W przypadku wystąpienia problemów podczas podróży lotniczej przysługują konsumentowi konkretne prawa, które reguluje Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. (ma ono zastosowanie do pasażerów lotów wewnątrzunijnych lub zaczynających się albo kończących w jednym z państw Unii Europejskiej).

W razie odwołania lotu pasażer ma prawo do zwrotu pełnego kosztu biletu lub zmianę planu podróży (alternatywny lot w najwcześniejszym możliwym terminie) lub też lot w innym terminie dogodnym dla klienta. Dodatkowo pasażer ma prawo do odszkodowania w wysokości:

Samolot Czytaj dalej Prawa pasażera w podróży lotniczej

Share