O co najczęściej pytają Klienci?

Social Media
O co najczęściej pytają Klienci

W trakcie ostatniego spotkania Zespołu Trenerskiego, zastanawialiśmy się, o co najczęściej pytają Klienci, dzwoniąc do nas lub pisząc e-maile. Powstała w ten sposób lista zwana z angielska Frequently Asked Questions (FAQ). Nasza tym się różni od typowych FAQ, że postanowiliśmy ograniczyć liczbę pytań do pięciu.
Dzisiaj publikujemy tę listę z nadzieją, że pozwoli ona Państwu na łatwiejszy dostęp do informacji o naszych szkoleniach i usługach doradczych.

Zapraszamy do lektury!

 

Dlaczego tak mało szkoleń otwartych publikowanych jest w terminarzu?
Szkolenia otwarte nie cieszą się w tej chwili zbyt dużą popularnością. Powodów jest kilka – najistotniejsze z nich to:

 • Wyższy koszt jednostkowy uczestnictwa.
 • Mniejszy stopień dopasowania programu do potrzeb Uczestników (ze względu na odmienne oczekiwania odbiorców z różnych firm / branż).
 • Konieczność całkowitego oderwania od pracy w dniach szkolenia (a często także w dniu poprzedzającym zajęcia).

Od kilku lat zauważamy tendencję do zamawiania przez firmy i instytucje szkoleń dedykowanych (zamkniętych), które pozwalają traktować koszty szkolenia w kategoriach inwestycji. Zajęcia takie dostarczają jednakowej wiedzy i narzędzi całej grupie pracowników, co ułatwia wdrożenie i umożliwia monitorowanie efektów zrealizowanego szkolenia.

Jak dobrać właściwe szkolenie do potrzeb naszej firmy?
Po to właśnie jesteśmy my. Zawsze mogą Państwo liczyć na naszą pomoc. Jeśli przeprowadzimy (w uzgodnionej z Klientem formie) badanie potrzeb szkoleniowych, pozwoli to nam przygotować dla Państwa odpowiednie szkolenie. Prosimy o kontakt.
Jak wygląda typowa procedura organizacji szkolenia zamkniętego?
Po kontakcie od Państwa (telefonicznym lub e-mail) przystępujemy do działania:

 • W pierwszym wywiadzie uzyskujemy niezbędne informacje. Na jego podstawie przygotowujemy dla Państwa zarys szkolenia wraz z opisem prac, które powinniśmy wykonać, by szkolenie było efektywne.
 • Opracowujemy – po akceptacji wstępnej oferty – szczegółowy program zajęć (w oparciu o badanie potrzeb, ankiety, spotkanie fokusowe).
 • Uzgadniamy miejsce szkolenia i jego termin.
 • Dobieramy trenera, przygotowujemy materiały szkoleniowe i zestaw ćwiczeń.
 • Realizujemy szkolenie.
 • Przeprowadzamy ewaluację zajęć.
 • Przygotowujemy raport.
 • Wdrażamy dodatkowe działania będące efektem ewaluacji.
 • Odpowiadamy na pytania Uczestników zadawane drogą elektroniczną (bezpłatny serwis poszkoleniowy).
 Jaki jest zakres tematyczny realizowanych przez SYNTEZĘ szkoleń?
Skład zespołu trenerskiego gwarantuje Państwu ogromną różnorodność tematyki szkoleń. Pracujemy ze sprawdzonymi ludźmi, specjalizującymi się często w bardzo specyficznych dziedzinach. Od każdego z trenerów wymagamy pełnego zaangażowania. To podnosi atrakcyjność naszej oferty usług rozwojowych.
Dbając o rozwój kompetencji (osobistych, społecznych, menedżerskich, zawodowych) Uczestników, dostępne u nas szkolenia zaliczyć można do następujących kategorii:

 • Efektywność osobista (np.: innowacyjność, komunikacja, radzenie sobie ze stresem, organizacja czasu)
 • Kierowanie (np.: zespołem, zespołem rozproszonym, zespołem produkcyjnym).
 • Kontrola (np.: wewnętrzna, zarządcza, finansowa, w administracji publicznej).
 • Psychologia (np.: obsługi klienta, pracy kontrolera, dla służb finansowych; dla administracji centralnej i terenowej)
 • Prawo (np.: cywilne, konsumenckie, pracy, administracyjne, handlowe, RODO)
 • Zarządzanie (np.: bezpieczeństwem pracy, różnorodnością, produkcją, łańcuchem dostaw, komunikacją w procesie produkcji, obsługą reklamacji)

Pod każdym z ww. pojęć mieści się szeroka oferta zagadnień szczegółowych. Jedyne ograniczenie liczby tematów szkoleń stanowić może wyobraźnia naszych Klientów – chociaż z doświadczenia wiemy, że nie ma ona granic.
W dziewięćdziesięciu dziewięciu na sto przypadków, jesteśmy w stanie zrealizować szkolenie, którego dotyczy otrzymane zapytanie. Dla naszego zespołu sformułowanie “zrealizować” oznacza: wyposażyć Uczestników w ściśle określoną dawkę wiedzy i narzędzi – w odpowiedzi na zgłoszoną / zbadaną potrzebę szkoleniową.

Zapytania prosimy przesyłać na adres:

lub dzwonić do nas:

 • 501 756 465 i 32 281 62 31.
Co oprócz szkoleń oferuje SYNTEZA w ramach usług rozwojowych?
 Oprócz samych szkoleń, nasza oferta usług rozwojowych obejmuje również:

 • Sampling szkoleniowy
 • Sesje fokusowe
 • Sprawdzenie poziomu wiedzy przed i po szkoleniu.
 • Sesje follow-up
 • Coaching
 • Coaching internetowy
 • Długie, profilowane programy rozwojowe w postaci np. Akademii Umiejętności Lidera
 • Krótkie np. 2-godzinne warsztaty skupiające się na jednym wybranym zagadnieniu
Jeśli mają Państwo inne pytania, prosimy o kontakt z nami:

Share