Szkolenia “in-company”

Szkolenie to inwestycja…i jak każda inwestycja powinno dostarczać korzyści inwestorowi.

Każde ze szkoleń, które realizujemy w wersji “otwartej” może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy wówczas stosownie do specyfiki Państwa firmy/instytucji.

Korzyści dla inwestora, to w tym przypadku:

 • termin dostosowany do innych zawodowych planów Uczestników
 • brak kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie [noclegi, posiłki, paliwo bądź bilety np. PKP]
 • trudny do przecenienia walor integracyjny – zwiększający efektywność współpracy po szkoleniu
 • atrakcyjny koszt szkolenia jednej osoby – w porównaniu z udziałem w szkoleniu “otwartym” [koszt 1 dnia pracy z całą grupą, w przypadku szkoleń dedykowanych, zamyka się najczęściej w kwocie 2.300 PLN netto]

Jakie tematy szkoleń możemy dla Państwa przeprowadzić?
Nasz zespół trenerski to grupa “ludzi renesansu“, dlatego Klienci rzadko spotykają się z informacją o braku możliwości zamówienia szkolenia z wybranego zakresu tematycznego.

Kontakt:


Zestawienie najczęściej zamawianych tematów znajduje się TUTAJ


Proces szkoleniowy
realizowany jest w oparciu o poniższy schemat:

Szkolenia dedykowane – nieco więcej informacji…

Początek usługi, to badanie potrzeb szkoleniowych, kiedy to wspólnie z Klientem rozmawiamy o zakresie tematycznym i oczekiwanych korzyściach wynikających z realizacji wybranych projektów. Następnie dbając o efektywność szkoleń, określamy poziom wiedzy i umiejętności potencjalnych Uczestników zajęć.

W metodzie skróconej, prowadzimy wywiady z wytypowanymi osobami w celu zebrania jak największej ilości informacji o potrzebach rozwojowych Uczestników. W trakcie badania pogłębionego stosujemy różnorodne, sprawdzone metody działania.

Na podstawie analizy uzyskanych danych przystępujemy do tworzenia lub modyfikacji programu szkoleniowego oraz wybieramy właściwe metody prowadzenia zajęć. Na bazie rozmów bezpośrednich z Klientem oraz kontaktu drogą e-mailową, układamy gry symulacyjne i przypadki do analizy w trakcie warsztatów.

W zależności od tematyki szkolenia, stosujemy zróżnicowane metody dydaktyczne. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej [psychologia, zarządzanie, sprzedaż, obsługa Klienta, HR] lub wykładów z elementami interakcji oraz studiów przypadków [prawo, finanse].
Niezależnie od omawianych zagadnień trenerzy dokładają wszelkich starań, aby stosowane metody przyczyniały się do aktywności Uczestników. Wykłady dostarczają niezbędnej wiedzy, systematyzują posiadane już wiadomości oraz stanowią wstęp do dyskusji, a w przypadku warsztatów – do ćwiczeń praktycznych.

Metody pracy stosowane na zajęciach

 • Interaktywne wykłady z elementami ćwiczeń
 • Prezentacje indywidualne
 • Ćwiczenia grupowe i gry sytuacyjne
 • Gry symulacyjne osadzone w realiach pracy Uczestników
 • Ćwiczenia z zastosowaniem kamery wideo [role play]
 • Analiza przypadków [case study]
 • Dyskusje kierowane przez trenera
 • Testy służące samoocenie

Studia przypadków, przykłady własne Uczestników pomagają przenieść zdobywaną wiedzę na grunt praktyczny; ćwiczenia ułatwiają rozwój umiejętności. Na podstawie narzędzi diagnostycznych i informacji zwrotnych – Uczestnicy posiadają wyznaczone kierunki pracy nad obszarami wymagającymi dalszego doskonalenia.
W każdym momencie – podczas zajęć – trener prowadzący zapewnia pomoc Uczestnikom oraz w razie potrzeby udziela wsparcia i konsultacji indywidualnych.
W ramach szkoleń, aby uzyskać maksymalny poziom zaangażowania Uczestników stosujemy nowoczesne pomoce dydaktyczne, które oprócz efektu merytorycznego podnoszą także atrakcyjność zajęć.

Działania poszkoleniowe

 • Kontakt z Uczestnikami zajęć nie kończy się w momencie rozdania certyfikatów. Także po zajęciach pozostajemy do dyspozycji Uczestników w przypadku dodatkowych pytań i trudnych kwestii do rozwiązania.
 • Pomoc i doradztwo Uczestnicy mogą uzyskać poprzez kontakt e-mailowy, z osobami prowadzącymi konkretne szkolenie a w szczególnych przypadkach – lub zgodnie z poczynionymi wcześniej ustaleniami – także podczas sesji „follow-up”.
 • Dla Klientów, którzy pragną wnikliwie przeanalizować przebieg szkolenia i poznać postawy Uczestników zajęć – opracowujemy informację zwrotną w formie raportu poszkoleniowego.

Typowy raport zawiera:

 • Opis przebiegu szkolenia i stopień zaangażowania Uczestników
 • Wnioski z najważniejszych zrealizowanych ćwiczeń
 • Opinie Uczestników wyrażone w ankietach
 • Spostrzeżenia trenera i wskazania nt. dalszego szkolenia grupy

Dodatkowo – w przypadku dłuższych projektów – raport zawierać może sugestie dotyczące dalszej ścieżki kariery Uczestników zajęć. Wskazania takie należy traktować, jako głos doradczy stanowiący uzupełnienie planu rozwoju pracownika. Raport dostarczamy Klientowi zlecającemu usługę w wersji elektronicznej i/lub papierowej w ustalonym terminie, po zakończeniu szkolenia.
Standardową ocenę efektywności szkolenia prowadzimy tuż po jego zakończeniu. Prosimy Uczestników o wypełnienie arkuszy ewaluacyjnych. Stanowią one informację zwrotną o stopniu realizacji programu i zakładanych celów szkoleniowych. Oceniana jest między innymi: przydatność wiedzy zdobytej dzięki szkoleniu, umiejętności komunikacyjne trenera, skuteczność stosowanych metod dydaktycznych.

O szczegółach zdań kilka…

Dobór trenerów następuje w momencie uzgodnienia terminu realizacji zajęć. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy czterdziestoosobowy zespół. Rzetelna wiedza jego członków, uzupełniona trenerskim doświadczeniem stanowi solidną podstawę, zaś ich entuzjazm i stosowanie interaktywnych technik warsztatowych sprawia, iż zajęcia są atrakcyjne dla Uczestników i wysoce efektywne.

Uczestnicy otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe stanowiące kompendium wiedzy przekazywanej w czasie zajęć
 • Konsultacje indywidualne podczas trwania szkolenia
 • Możliwość kontaktu z trenerem (e-mail) po szkoleniu w przypadku dodatkowych pytań
 • Zdjęcia wykonane podczas zajęć
 • Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

Informacje nt. warunków realizacji zajęć:

 • Liczebność grup: zależna od wybranych metod realizacji zajęć
 • Czas trwania 1-3 dni [w zależności od potrzeb Klienta i zakresu tematycznego]
 • Koszt jednego dnia szkoleniowego: od 2.300 zł za grupę [netto]
 • Upusty cenowe: dla Klientów korzystających z większej ilości szkoleń
 • Miejsce szkolenia: dowolne [strona Zlecająca zapewnia salę szkoleniową]
 • Termin szkolenia: do uzgodnienia
Share