Polityka rachunkowości drogowskazem księgowego

Polityka rachunkowości to najważniejszy dokument wewnętrzny jednostki, wymagany przez przepisy Ustawy o rachunkowości. Pomimo wieloletniego wymogu sporządzania polityki, nadal są jednostki, które albo jej w ogóle nie mają, albo polityka rachunkowości zawiera zakładowy plan kont i nic nie znaczące kilka zdań skopiowane z przepisów ustawy. A przecież tu nie tylko chodzi o wymogi prawne, dobrze sporządzona polityka to „najlepszy drogowskaz” działu księgowości, który wie czego oczekuje od niego firma. Ustawa o rachunkowości określa zasady prowadzenia ksiąg oraz zasady sporządzania sprawozdań finansowych bardzo różnych jednostek pod względem charakteru czy rozmiaru działalności. Ustawodawca nie mógł przewidzieć tak wielu różnych sytuacji, dlatego dał jednostkom prawo wyboru i możliwość zastosowania różnych uproszczeń. To prawo należy realizować poprzez zapisanie określonych rozwiązań w polityce rachunkowości i konsekwentne stosowanie ich w praktyce.

Poltyka rachunkowości Czytaj dalej Polityka rachunkowości drogowskazem księgowego

Share

Spisz i sprawdź – inwentaryzacja w jednostce

Inwentaryzacja, często niedoceniana w jednostkach – jest najważniejszą czynnością z prac bilansowych. Tylko w przypadku gdy firma ma potwierdzenie, że „na pewno” posiada swój majątek, a źródła finansowania tego majątku są ustalone w prawidłowej wysokości, może sporządzić prawidłowe sprawozdanie finansowe. Niestety inwentaryzacja kojarzy się pracownikom jako „bezsensowny” i uciążliwy obowiązek wykonywany dla „świętego spokoju”. Oczywiście, że można takie nastawienie zmienić, ale świadomość ważności prac inwentaryzacyjnych musi być powszechny, czyli obejmować zarówno Zarząd, głównego księgowego, pracowników magazynu oraz wszystkich osób mających do czynienia z szeroko pojętymi aktywami jednostki.

Inwentaryzację wykonujemy w jednostce trzema metodami:

  • spisu z natury,
  • potwierdzenia salda,
  • weryfikacji.

inwentaryzacja Czytaj dalej Spisz i sprawdź – inwentaryzacja w jednostce

Share

Jak bezstresowo zamknąć rok bilansowy?

Bilans w małych i średnich jednostkach spędza sen z oczu samodzielnym i głównym księgowym i jest postrzegany jako “zło konieczne”. A przecież sprawozdanie finansowe to “świadectwo” z działania firmy w ciągu danego roku, jej wynik finansowy, stan jej majątku i źródeł jego finansowania. Na bilans powinno się czekać z niecierpliwością jak na kolejne “urodziny” danej jednostki, pokroić “tort”, dać zdmuchnąć “świeczki” Zarządowi, poczekać na “życzenia” od wspólników, a “imprezę” powinni z radością zorganizować pracownicy działów finansowo-księgowych. Dlaczego jest inaczej, dlaczego to uciążliwy i przykry obowiązek postrzegany jako “kara” za wybór zawodu księgowego?

Czytaj dalej Jak bezstresowo zamknąć rok bilansowy?

Share

AMORTYZACJA – jakie zmiany obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

Amortyzacja – zarówno w prawie bilansowym jak i w prawie podatkowym, oznacza koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.

Amortyzacja Czytaj dalej AMORTYZACJA – jakie zmiany obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

Share