Dla księgowego straszna nowina – firma produkcję rozpoczyna

Prawidłowe rozliczenie kosztów produkcji to najtrudniejsze zagadnienia w rachunkowości finansowej. Tych zasad nie można się po prostu nauczyć, to trzeba zrozumieć oraz dostosować do specyfiki danej jednostki, bo procesy produkcyjne są bardzo zindywidualizowane. Przedsiębiorstwa mogą wytwarzać różne produkty, więc nie ma jednolitych sposobów postępowania, tylko wytyczne ogólne, które trzeba prawidłowo zastosować z uwzględnieniem zasady istotności, możliwych uproszczeń i oczekiwań organów zarządzających jednostką.

Czytaj dalej Dla księgowego straszna nowina – firma produkcję rozpoczyna
Share

Różnice kursowe, czyli o co chodzi, gdy w grę waluta obca wchodzi

Różnice kursowe – to straszak wielu księgowych. Faktura, zapłata, wycena, po opanowaniu kilku podstawowych zasad powinny nie nastręczać księgowemu szczególnych problemów. Niestety tak nie jest, bo ciągle zmieniające się przepisy oraz niejednoznaczne a nawet sprzeczne interpretacje indywidualne, powodują chaos zarówno pod względem bilansowym jak i podatkowym.

Czytaj dalej Różnice kursowe, czyli o co chodzi, gdy w grę waluta obca wchodzi
Share

Zarząd spółki kontra główny księgowy

Kiedy w rachunkowości spółek handlowych dzieje się coś złego, często główny księgowy „zwala winę” na Zarząd, zaś Zarząd „wini” głównego księgowego. Dzieje się tak głównie za sprawą niezrozumienia specyfiki pełnej rachunkowości przez osoby reprezentujące spółkę, „pochopnego” przejmowania odpowiedzialności za księgi rachunkowe przez księgowego i nieznajomości przepisów ustawy o rachunkowości przez obie strony.

W sensie ogólnym odpowiedzialność za rachunkowość jednostki ponosi kierownik tej jednostki. Jednocześnie odpowiedzialność i obowiązki w zakresie rachunkowości, poza odpowiedzialnością za przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury, może zostać przeniesiona na inną osobę za jej pisemną zgodą. Nie zwalnia to jednak kierownika jednostki z odpowiedzialności za rachunkowość z tytułu pełnienia nadzoru.

Czytaj dalej Zarząd spółki kontra główny księgowy
Share

Pełna rachunkowość – zły sen przedsiębiorcy

Pełna rachunkowość dla przedsiębiorców przyzwyczajonych do ewidencji zdarzeń gospodarczych tylko w książce przychodów i rozchodów jest zbiorem niezrozumiałych obowiązków i dodatkowych czynności. Trudno wytłumaczyć takim osobom, że od teraz księgowość jest nastawiona nie tylko na prawidłowe rozliczenia z urzędem skarbowym, ale przede wszystkim ma odzwierciedlać majątek i źródła jego finansowania oraz pokazywać tworzenie wyniku finansowego na poszczególnych obszarach jej działalności. Taka rewolucja w postrzeganiu celu ewidencji księgowej nie przychodzi zwykle prosto, a konieczność opracowania planu kont, tworzenie polityki rachunkowości, złożone obowiązki sprawozdawcze, spędzają sen z powiek przedsiębiorcy.

Nowy rok podatkowy – dla wielu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osób fizycznych, oznacza konieczność lub dobrowolną chęć zmiany ewidencji księgowej.

Pełna rachunkowość
Czytaj dalej Pełna rachunkowość – zły sen przedsiębiorcy
Share