Szkolenia z rachunkowości w ofercie Syntezy

Wśród szkoleń oferowanych przez nas, znajdą Państwo również zagadnienia z zakresu rachunkowości.
Poniżej prezentujemy listę tytułów szkoleń. Program wybranego szkolenia prześlemy Państwu na życzenie.

 • Amortyzacja w świetle prawa bilansowego i podatkowego
 • Bilansowe zamknięcie roku w małych i średnich jednostkach
 • Inwentaryzacja roczna w drodze spisu z natury, potwierdzenia sald oraz weryfikacji
 • Jak prawidłowo ustalić politykę rachunkowości w firmie
 • Pełna rachunkowość – warsztaty praktyczne
 • Prawo bilansowe dla zarządów spółek i rad nadzorczych
 • Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym
 • Specyfika rachunkowości firm produkcyjnych
 • Specyfika rachunkowości i opodatkowania spółek komandytowych
 • Specyfika rachunkowości i opodatkowania spółek z o.o.
 • Spis z natury majątku firmy
 • WNiP, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne w prawie bilansowym i podatkowym
 • Wybór rachunku kosztów w jednostce

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z numerem: 696 412 974
lub e-mail na adres: szkolenia@synteza.pl

Share