Zarządzanie generacjami

Kod: WZG-17
Korzyści dla Uczestników zajęć:
Osoby obecne na szkoleniu, dzięki aktywnemu uczestnictwu:

 • Poszerzą wiedzę w zakresie zarządzania generacjami pracowników i rozwiną umiejętność budowania zespołów wielopokoleniowych;
 • Zidentyfikują cechy charakterystyczne dla określonych grup wiekowych, występujących obecnie na rynku pracy;
 • Poznają różnice międzygeneracyjne i odkryją potencjał zawodowy pracowników w różnym wieku;
 • Wypracują strategie wykorzystywania różnic pokoleniowych z korzyścią dla swojego zespołu oraz całej organizacji;
 • Dokonają analizy swojego zespołu, określą zagrożenia i szanse, a wnioski posłużą do lepszego dobrania sposobów zarządzania pracownikami w różnym wieku;
 • Przećwiczą komunikaty służące: skutecznej argumentacji, motywowaniu oraz stymulowaniu współpracy w zespole;
 • Omówią potrzebę współpracy międzypokoleniowej i opracują zasady umożliwiające pokonanie barier w zespole;
 • Zastanowią się nad źródłami konfliktów wynikających z różnic pokoleniowych i ułożą wzorce postępowania w trudnych sytuacjach;
 • Będą potrafiły wdrożyć do pracy zawodowej nabytą wiedzę i wykorzystać umiejętności dla poprawy współpracy w zespołach wielopokoleniowych.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest wypracowanie optymalnych sposobów zarządzania pracownikami w różnym wieku, ustalanie zasad współpracy międzypokoleniowej, oraz metod rozwiązywania konfliktów.
Wygenerowane wspólnie – i dostosowane do specyfiki organizacji, które reprezentują – strategie, Uczestnicy będą mogli zastosować w pracy z różnymi pokoleniami w swoich firmach / instytucjach.

 
 1. Rozpoczęcie warsztatów
 • Przedstawienie się trenera i Uczestników
 • Ustalenie zasad współpracy na zajęciach i celów szkoleniowych
 • Ćwiczenia integrujące i budujące dobrą współpracę na zajęciach
 1. Podobni chociaż odmienni – cechy charakterystyczne pokoleń, czyli jak uniknąć „kolizji” w miejscu pracy
 • Generacje pracowników we współczesnej organizacji: Baby Boomers, X, Y oraz Z
 • Cechy pokoleń (przedział wiekowy, cele w życiu, hierarchia wartości, sposób postępowania)
 • Ciekawy mix – znaczenie występowania zróżnicowanego poziomu zaangażowania i motywacji członków danego zespołu
 • Pojęcie pracy jako odmienny punkt widzenia (korzyści i zagrożenia dla firmy)
 • Obecność wielu pokoleń „pod dachem jednej firmy” – wyzwanie i szansa na sukces
 1. Przedstawiciele poszczególnych pokoleń w pracy i nowe wyzwania na fali zmian generacyjnych
 • W kierunku różnorodności wiekowej – sytuacja współczesnego rynku pracy
 • Wizerunek pracownika, czyli jak pracuje X i Y (praca, czy walka o przywileje?)
 • „Brawo Ja” i „Moje czyni różnicę” – egoizm w sposobie i podejściu do pracy
 • Czas i realizacja powierzonych zadań – elementy „przewagi konkurencyjnej” na różnych etapach kariery
 • Wiek a pokolenie, z którym się utożsamiam (charakterystyki, które nie zawsze pasują do poszczególnych ludzi)
 • Komunikacja z bezpośrednim przełożonym i adekwatny styl prowadzenia rozmowy
 1. Zarządzanie generacjami – analogie i kontrasty
 • Różne pokolenia a to samo miejsce pracy:
  • rodzaje posiadanych kompetencji
  • umiejętności i kwalifikacje
  • nastawienie na rozwój zawodowy
 • Zarządzanie generacjami pracowników – pojedyncze działania, czy zaplanowana strategia? (zakres otrzymywanych zadań)
 • Rola kierownika w zarządzaniu zespołem wielopokoleniowym i forma kontaktu z innymi pokoleniami, czyli jak motywować, delegować i kontrolować?
 • Intermentoring metodą międzypokoleniowego transferu wiedzy
 • Work-Life Balance a wiek pracowników (szukanie „złotego środka” poprzez równoważenie życia zawodowego i prywatnego)
 1. Międzygeneracyjne współdziałanie i wymiana informacji
 • „Skazani na współpracę” – kooperacja pomiędzy pracownikami różnych pokoleń może być trudniejsza ale jest konieczna
 • Blaski i cienie współpracy międzypokoleniowej (budowanie samoświadomości)
 • „Nadawanie na innych falach”, czyli dlaczego bywa, że się nie rozumiemy?
 • Oczekiwania pracowników – przedstawicieli poszczególnych pokoleń – wobec procesu porozumiewania się (komunikacja pionowa i pozioma)
 • Elastyczny styl komunikowania się, użyteczny niezależnie od wieku pracowników
 • FUKO (F-fakty, U-uczucia, K-konsekwencje, O-oczekiwania) w kontekście różnic pokoleniowych
 1. Korzyści ze zróżnicowanego potencjału – selektywny podział zadań i mnogość dostępnych metod pracy specyficznych dla odmiennych generacji
 • Świadomość potencjału drzemiącego w różnorodnym zespole – moc tkwiąca w zróżnicowaniu i jej wpływ na rozwój organizacji
 • Wspieranie rozwoju potencjału zawodowego pracowników w różnym wieku – analiza dostępnych narzędzi
 • Rozumienie potrzeb i oczekiwań przedstawicieli poszczególnych pokoleń:
  • elastyczne formy zatrudnienia
  • ochrona i promocja zdrowia
  • projektowanie stanowisk pracy
 • Jak zadbać o komfort realizacji celów i osiągać sukcesy?
 • Rola szefa i właściwy podział zadań w zespole wielopokoleniowym
 • Charakter zebrań i narad w warunkach różnorodności wiekowej pracowników
 1. Monitorowanie powstających dylematów i zarządzanie konfliktami na styku generacji
 • Kiedy coś zaczyna się psuć? Umiejętność identyfikacji problemów interpersonalnych
 • Źródła napięć pomiędzy generacjami i sztuka rozładowania negatywnej atmosfery
 • Dojrzałość zawodowa niezależna od stażu pracy i właściwe postrzeganie konfliktu w miejscu pracy
 • Kreatywność w rozwiązywaniu problemów i czerpanie inspiracji z podejścia do trudności osób z różnych pokoleń
 • Droga do celu – analiza skutecznych stylów rozwiązywania konfliktów
 • „Oczyszczająca moc konfliktu”, czyli budowanie puzzli relacji pomiędzy generacjami pracowników
 1. Podsumowanie i zakończenie zajęć
 • Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych
 • Rozdanie imiennych certyfikatów
 • Konsultacje i profilowane porady trenera

Zajęcia odwoływać się będą do doświadczenia Uczestników i możliwości jego wykorzystania w świetle przekazywanej wiedzy. Trener prowadzi szkolenie w oparciu o metody pobudzające aktywność grupy. Mini-wykłady wzbogacone prezentacją multimedialną dostarczają niezbędnej wiedzy i systematyzują już posiadane wiadomości. Stanowią jednocześnie wprowadzenie do dyskusji i analizy wybranych przypadków.
W trakcie zajęć i przerw Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na własne pytania dotyczące omawianych zagadnień.

Praktyk. Członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA z doświadczeniem w realizacji zajęć warsztatowych poświęconych m.in.: kierowaniu, motywowaniu i budowaniu zespołu.
 • materiały szkoleniowe
 • konsultacje indywidualne
 • możliwość kontaktu z prowadzącymi (zadawania pytań) również po zajęciach (e-mail)
 • imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
 • przerwy kawowe
Płatność za szkolenie -14 dni po zajęciach [bez potrzeby dokonywania przedpłaty]
Informacje i rezerwacja terminów: 32 2816231 – zapraszamy

Zajęcia odbędą się w dniach: 29-30 listopada 2017 r. [w godz.: 9.00-15.00]

Miejscem szkolenia będzie: Hotel Novotel Katowice Centrum **** (Katowice, Al. Roździeńskiego 16)

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi: 695 zł [netto] + 23%VAT

Rezerwacja miejsc: telefonicznie 32 281 62 31

Zgłoszenia: FORMULARZ “on-line” lub formularz w wersji PDF


Zainteresowanym proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”:

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 1.900 zł [netto] za 1 dzień.
 • Zajęcia zrealizujemy dla Państwa w dowolnym miejscu, np. w Państwa siedzibie
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte są podstawową stawką podatku VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]
Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share