Formularz Zgłoszeniowy

  Tytuł Szkolenia*

  Termin Szkolenia*

  Ilość zgłaszanych osób*

  Imiona i nazwiska osób zgłaszanych*

  Stanowisko (stanowiska) służbowe

  Nazwa firmy/instytucji (dane do faktury)

  Adres siedziby (wraz z kodem pocztowym)*

  Firma / Instytucja zgłaszająca jest podatnikiem VAT*

  Numer NIP*

  Forma płatności*

  Imię i nazwisko Zgłaszającego*

  Numer telefon do kontaktu ze Zgłaszającym*

  Adres e-mail*

  Uwagi, dodatkowe ustalenia, itp.

  Data wypełnienia zgłoszenia:*

  Share