Akademia Umiejętności Lidera

A   k a d e m i a
U   m i e j ę t n o ś c i
L    i d e r a

AUL to cykl rozwojowy przygotowywany w oparciu o zbadane potrzeby szkoleniowe Organizacji.
Oferujemy Państwu wyjątkowe narzędzie pozwalające doskonalić umiejętności niezbędne nowoczesnym liderom.

 • Sprawdzimy, które kompetencje Państwa kadry kierowniczej wymagają wzmocnienia
 • Zaproponujemy tematy doskonalących modułów warsztatowych
 • Zrealizujemy zaplanowane w ramach AUL szkolenia
 • Przygotujemy raport i omówimy go na spotkaniu podsumowującym projekt

Więcej informacji:

Share

Wsparcie firm w obsłudze reklamacji

Pragniemy przypomnieć Państwu o usłudze, którą realizujemy dla naszych Klientów już od sześciu lat (od lipca 2011 r.).
Jej istotą jest udostępnienie firmom możliwości skorzystania z kompleksowego, fachowego wsparcia w obsłudze trudnych / nietypowych reklamacji (zarówno w relacjach z podmiotami jak i klientami indywidualnymi).

Korzyści dla Klienta:

 • Doświadczenie i wiedza eksperta, które pozwalają szybko i sprawnie doprowadzić każdą reklamację do pomyślnego zakończenia.
 • Jasne i zrozumiałe zasady współpracy.
 • Możliwość przetestowania usługi bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 • Pewność wsparcia na każdym z etapów procesu reklamacyjnego.
 • Płatność wyłącznie za rzeczywisty czas pracy eksperta.
 • Pozytywny wpływ sprawnej obsługi reklamacji na wizerunek firmy korzystającej z naszych usług.
 • Szybki kontakt, profesjonalne działania.
 • Uznany ekspert, sprawnie rozwiązujący każdy, nawet najtrudniejszy problem reklamacyjny.

Czytaj dalej Wsparcie firm w obsłudze reklamacji

Share