Polityka rachunkowości drogowskazem księgowego

Polityka rachunkowości to najważniejszy dokument wewnętrzny jednostki, wymagany przez przepisy Ustawy o rachunkowości. Pomimo wieloletniego wymogu sporządzania polityki, nadal są jednostki, które albo jej w ogóle nie mają, albo polityka rachunkowości zawiera zakładowy plan kont i nic nie znaczące kilka zdań skopiowane z przepisów ustawy. A przecież tu nie tylko chodzi o wymogi prawne, dobrze sporządzona polityka to „najlepszy drogowskaz” działu księgowości, który wie czego oczekuje od niego firma. Ustawa o rachunkowości określa zasady prowadzenia ksiąg oraz zasady sporządzania sprawozdań finansowych bardzo różnych jednostek pod względem charakteru czy rozmiaru działalności. Ustawodawca nie mógł przewidzieć tak wielu różnych sytuacji, dlatego dał jednostkom prawo wyboru i możliwość zastosowania różnych uproszczeń. To prawo należy realizować poprzez zapisanie określonych rozwiązań w polityce rachunkowości i konsekwentne stosowanie ich w praktyce.

Poltyka rachunkowości Czytaj dalej Polityka rachunkowości drogowskazem księgowego

Share