Pełna rachunkowość – zły sen przedsiębiorcy

Pełna rachunkowość dla przedsiębiorców przyzwyczajonych do ewidencji zdarzeń gospodarczych tylko w książce przychodów i rozchodów jest zbiorem niezrozumiałych obowiązków i dodatkowych czynności. Trudno wytłumaczyć takim osobom, że od teraz księgowość jest nastawiona nie tylko na prawidłowe rozliczenia z urzędem skarbowym, ale przede wszystkim ma odzwierciedlać majątek i źródła jego finansowania oraz pokazywać tworzenie wyniku finansowego na poszczególnych obszarach jej działalności. Taka rewolucja w postrzeganiu celu ewidencji księgowej nie przychodzi zwykle prosto, a konieczność opracowania planu kont, tworzenie polityki rachunkowości, złożone obowiązki sprawozdawcze, spędzają sen z powiek przedsiębiorcy.

Nowy rok podatkowy – dla wielu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osób fizycznych, oznacza konieczność lub dobrowolną chęć zmiany ewidencji księgowej.

Pełna rachunkowość
Czytaj dalej Pełna rachunkowość – zły sen przedsiębiorcy
Share