Poprawne formy komunikacji z klientem…

Klienci urzędów i instytucji publicznych coraz częściej twierdzą, iż docierające do nich listy pisane są niezrozumiałym językiem.
Czy mają rację? W sporej części tak.

Szkolenie “Poprawne formy komunikacji pisemnej z klientem wewnętrznym i zewnętrznym” to antidotum na stres urzędnika związany z przygotowywaniem pism i komunikatów, również tych publikowanych na stronach internetowych. Zajęcia realizowane w przyjaznej atmosferze i prowadzone przez osobę, która dzieli się wiedzą z niekłamaną przyjemnością.

Oferujemy Państwu dwudniowe szkolenie zamknięte, które przeprowadzimy np. w siedzibie Państwa urzędu w uzgodnionym terminie.

UWAGA
W dniach 24-25 listopada 2017 r. w Katowicach przeprowadzimy jedyną edycję tego szkolenia w formie “otwartej” – Program i zgłoszenia

Stwarza to świetną okazję aby mogli Państwo sprawdzić jakość świadczonych przez nas usług i zdecydować się na zlecenie realizacji szkolenia dla całej grupy (kilku grup) Państwa pracowników.

Zapraszamy do rozważenia oferty i kontaktu z nami.

Więcej informacji:
Jolanta Pilarczyk tel. 501 756 465 lub jpilarczyk@synteza.pl

Share