Kontrola wewnętrzna – dokumentacja i aspekty prawne

Kod: KW-1216
 
Korzyści dla Uczestników zajęć:
Osoby obecne na szkoleniu, dzięki aktywnemu uczestnictwu:

 • Poznają prawne aspekty przeprowadzania kontroli wewnętrznej oraz metody wykorzystywania poczynionych podczas niej ustaleń
 • Dodatkowo Uczestnicy odbędą ćwiczenia z tworzenia protokołu z kontroli wewnętrznej

Cele szkolenia:

 • Wskazanie Uczestnikom prawnych podstaw przeprowadzania kontroli
 • Poznanie zasad tworzenia protokołu z kontroli oraz wyczulenie na zagrożenia w związku z jego błędnym przygotowaniem
 • Omówienie uprawnień kontrolującego
 • Przybliżenie zasad postępowania przed sądami i możliwości wykorzystania protokołu jako dowodu
 

1. PRAWNE ASPEKTY KONTROLI

 • Podstawa przeprowadzenia kontroli
 • Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

2. PROTOKÓŁ KONTROLI

 • Elementy konieczne protokołu
 • Konsekwencje prawne związane z brakami w protokole
 • Zasady tworzenia protokołu pokontrolnego

3. ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI

 • Zasady przeprowadzania kontroli
 • Uprawnienia kontrolującego
 • Protokół z kontroli

4. KONTROLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŚWIETLE USTAWY O SWOBODZIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Zasady przeprowadzania kontroli
 • Obowiązki kontrolującego
 • Stosowanie art. 77 ust. 6 ustawy i uchylenie sprzecznego z prawem dowodu

5. WYKORZYSTANIE PROTOKOŁU Z KONTROLI W PROCESIE SĄDOWYM

 • Źródło dowodowe, środek dowodowy i fakt dowodowy
 • Protokół jako dowód w postępowaniu sądowym
 • Wadliwość protokołu uniemożliwiająca wykorzystanie go jako dowodu
Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi. Mini-wykłady wzbogacone prezentacją multimedialną dostarczają niezbędnej wiedzy i systematyzują już posiadane wiadomości. Stanowią jednocześnie wprowadzenie do dyskusji i analizy wybranych przypadków.
W trakcie zajęć i przerw Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na własne pytania dotyczące omawianych zagadnień.
Zajęcia prowadzi mecenas Dawid Krzyżowski –prawnik, praktyk sądowy, przedstawiciel działu prawnego w największej w Polsce sieci dyskontowej, którą często reprezentuje przed sądami.
Od kilkunastu lat jest członkiem Zespołu Trenerskiego SYNTEZA. Konstruuje programy i prowadzi bardzo wysoko oceniane szkolenia dla firm i instytucji. Szkolenia z zakresu stosowania prawa w praktyce działalności gospodarczej to jego żywioł. Pytania zadawane przez Uczestników zajęć nigdy nie pozostają bez odpowiedzi. Świetny mówca, ale i uważny słuchacz – umie dynamicznie dostosowywać przebieg zajęć do potrzeb grupy.
Uczestnicy podkreślają interesujący sposób prowadzenia zajęć. Doceniają, iż mówiąc o skomplikowanych zagadnieniach prawnych, używa zrozumiałego języka i uzupełnia treść mini-wykładów przykładami i anegdotami ze swej praktyki szkoleniowej i sądowej. Ceniony ekspert wspierający swymi projektami doradczymi działy HR i jakości wiodących firm.
 • materiały szkoleniowe
 • konsultacje indywidualne
 • możliwość kontaktu z prowadzącymi (zadawania pytań) również po zajęciach (e-mail)
 • imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
 • przerwy kawowe
Płatność za szkolenie -14 dni po zajęciach [bez potrzeby dokonywania przedpłaty]
Informacje i rezerwacja terminów: 32 2816231 – zapraszamy

Zajęcia odbędą się w dniu: 27 lutego 2018 r. [w godz.: 9.00-15.00]

Miejscem szkolenia będzie: Hotel Novotel Katowice Centrum**** (Katowice, Al. Roździeńskiego 16)

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi: 495 zł [netto] + 23%VAT

Rezerwacja miejsc: telefonicznie 32 281 62 31

Zgłoszenia: FORMULARZ “on-line” lub formularz w wersji PDF


Zainteresowanym proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”:

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Zajęcia zrealizujemy dla Państwa w dowolnym miejscu, np. w Państwa siedzibie
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte są podstawową stawką podatku VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]
Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share