Nowelizacja KPA i RODO [szkolenie tylko dla urzędów]

Zapraszamy Państwa do zamówienia szkolenia, które przeznaczone jest wyłącznie dla przedstawicieli urzędów gmin, miast i powiatów.

Szkolenie odbędzie się np. w siedzibie Państwa Urzędu i składać się będzie z 4 modułów trwających łącznie ok. 8 jednostek dydaktycznych (8 x 45’)

Korzyści dla Uczestników zajęć

Osoby obecne na szkoleniu, dzięki aktywnemu uczestnictwu:

  • Nabędą wiedzę nt. zmian w kodeksie postępowania administracyjnego, które ostatnio weszły w życie
  • Przećwiczą zdobyte umiejętności – stosowanie nowych i znowelizowanych przepisów w sytuacjach, z którymi spotkać mogą się w swojej codziennej pracy w urzędzie.
  • Poznają pozostałe zmiany w innych aktach prawnych wchodzące w życie wraz z nowelizacją k.p.a. – będących jej konsekwencją.

Więcej informacji

Share