Zatrudnianie cudzoziemców

Kod: ZC-1807
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zasadami zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz zmianami, które weszły ostatnio w życie.

 

 1. WARUNKI WJAZDU CUDZOZIEMCÓW NA TEREN POLSKI
 • Obywatele Unii Europejskiej
 • Obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi
 • Pobyt czasowy a pobyt stały
 1. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RP
 • Obowiązek posiadania zezwolenia i zwolnienie z obowiązku jego posiadania
 • Procedura związana z zatrudnianiem cudzoziemca
 • Dokumentowanie zatrudnienia
 • Obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia cudzoziemca
 • Cudzoziemiec a system ubezpieczeń społecznych w Polsce
 • Cudzoziemiec a podatki
 • Zatrudnianie cudzoziemców w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji
 • Zatrudniania cudzoziemców bez zezwolenia – konsekwencje prawne i finansowe
 1. ZMIANY W ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW PO 1 STYCZNIA 2018r.
 • Zezwolenie na pracę wg nowych zasad
 • Zezwolenie na pracę sezonową
 • Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy
 • Zmiany w zakresie przepisów o wykroczeniach
 • Procedura uzyskania zezwolenia na pobyt stały dla repatriantów
 • Wykonywanie pracy przez cudzoziemca w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
 • Praca cudzoziemców będących studentami lub absolwentami polskich uczelni
Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi. Mini-wykłady wzbogacone prezentacją multimedialną dostarczają niezbędnej wiedzy i systematyzują już posiadane wiadomości. Stanowią jednocześnie wprowadzenie do dyskusji i analizy wybranych przypadków.
W trakcie zajęć i przerw Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na własne pytania dotyczące omawianych zagadnień.
Zajęcia prowadzi mecenas Dawid Krzyżowski –prawnik, praktyk sądowy, przedstawiciel działu prawnego w największej w Polsce sieci dyskontowej, którą często reprezentuje przed sądami.
Od wielu lat jest członkiem Zespołu Trenerskiego SYNTEZA. Konstruuje programy i prowadzi bardzo wysoko oceniane szkolenia dla firm i instytucji. Szkolenia z zakresu stosowania prawa w praktyce działalności gospodarczej to jego żywioł. Pytania zadawane przez Uczestników zajęć nigdy nie pozostają bez odpowiedzi. Świetny mówca, ale i uważny słuchacz – umie dynamicznie dostosowywać przebieg zajęć do potrzeb grupy.
Uczestnicy podkreślają interesujący sposób prowadzenia zajęć. Doceniają, iż mówiąc o skomplikowanych zagadnieniach prawnych, używa zrozumiałego języka i uzupełnia treść mini-wykładów przykładami i anegdotami ze swej praktyki szkoleniowej i sądowej. Ceniony ekspert wspierający swymi projektami doradczymi działy HR i jakości wiodących firm.
 • materiały szkoleniowe
 • konsultacje indywidualne
 • możliwość kontaktu z prowadzącymi (zadawania pytań) również po zajęciach (e-mail)
 • imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia
Płatność za szkolenie: przelewem po realizacji zajęć [bez potrzeby dokonywania przedpłaty]
Informacje i rezerwacja terminów: 32 2816231 – zapraszamy
 

UWAGA!
Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”:

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 1.900 zł [netto] za 1 dzień.
 • Zajęcia zrealizujemy dla Państwa w dowolnym miejscu, np. w Państwa siedzibie
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte są podstawową stawką podatku VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]
Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share