Zarządzanie projektem

Kod: 8678

Korzyści dla Uczestników zajęć:

 • Przedstawienie kluczowych  zasad dotyczących metodologii projektowania
 • Zapoznanie ze specyficzną terminologią i wyobraźnią projektową
 • Rozwinięcie umiejętności tworzenia i zarządzania projektami
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie planowania, tworzenia harmonogramów opartych na wykresie Gantt’a, metodzie PCM, PERT
 • Poznanie sposobów konstruowania celów zgodnych z metodą SMART
 • Doskonalenie umiejętności budowania, motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania w  zespole projektowym

Odbiorcy zajęć:

 • Kierownicy projektów
 • Członkowie zespołów projektowych
 • Samodzielni specjaliści
 • Inne osoby zainteresowane zarządzaniem projektami

1. Korzyści płynące z zarządzania projektami a trud projektowania
Cechy a powodzenie projektu – wybrane czynniki
Złote zasady projektowania
Podstawowe pytania zadawane podczas wstępnego przygotowania
Kluczowe fazy realizacji projektu (planowanie, prace wstępne, realizacja, zakończenie)

2. Jak rozpoznać pułapki w planowaniu projektu – uwaga skierowana na ryzyko
Identyfikacja rzeczywistego problemu – drzewo problemowe
Konstruowanie celów projektu zgodnie z metoda SMART
Diagnozowanie obszarów ryzyka i sposoby ich eliminowania
Algorytm planowania projektu – etapy

3. Harmonogram – niezbędnik czynności projektowych
Podstawowe kroki tworzenia harmonogramu – główne zasady
Metoda ścieżki krytycznej – CPM
Kontrola projektu z metodą PERT
Wykresy słupkowe na przykładzie wykresu Gantt’a
Analiza porównawcza systemów harmonogramowania

4. Twórczy zespół projektowy –  podstawą skutecznego działania projektowego
Cykl życia zespołu i rola kierownika projektu
6 kroków skutecznego budowania zespołu
Cechy efektywnego zespołu czyli właściwy podział zadań z uwzględnieniem profili członków zespołu (role zespołowe i organizacja pracy)
Narady projektowe – przebieg i właściwe postawy

5. Zarządzanie, motywowanie i wzbudzanie twórczego zaangażowania zespołu projektowego
Psychologiczne podstawy motywowania pracowników (teoria potrzeb Maslowa, koncepcja Herzberga, teoria wzmocnień Skinder”a)
Przejrzyste przywództwo – wizja, komunikacja, zaufanie
Dzielenie się obowiązkami – delegowanie zadań zgodnie z metoda ABC
Skuteczny monitoring projektu


Zakończenie szkolenia
Przypomnienie najcenniejszych wiadomości
Wnioski i refleksje końcowe uczestników
Ocena zajęć – ankieta

Szkolenie prowadzone metodami aktywizującymi uczestników z przewagą ćwiczeń praktycznych, dostarczające także niezbędnej wiedzy teoretycznej w formie wykładowej. Definiując główne obszary trener kładzie nacisk na te, które wiążą się z ryzykiem, by uczestnikom uświadomić zagrożenia i wskazać sposoby ich eliminowania. Na bazie przygotowanych ćwiczeń i symulacji tworzenia zespołu projektowego, uczestnicy podejmują wyzwania i szukają innowacyjnych rozwiązań.

W trakcie zajęć prowadzone są dyskusje pod kierunkiem trenera, które mają na celu wymianę doświadczeń między uczestnikami szkolenia, usystematyzowanie ich wiedzy i rozwinięcie umiejętności w zakresie zarządzania projektami.

 • Dobór trenera następuje w momencie uzgodnienia terminu realizacji zajęć. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy czterdziestoosobowy zespół. Rzetelna wiedza jego członków, uzupełniona trenerskim doświadczeniem stanowi solidną podstawę, zaś ich entuzjazm i stosowanie interaktywnych technik warsztatowych sprawia, iż zajęcia są atrakcyjne dla Uczestników i wysoce efektywne.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share