Jesteśmy z naszymi Klientami już od 25 lat!

Firma SYNTEZA [Szkolenia-Konsulting] obchodzi w tym roku 25 rocznicę powstania.

25 lat

15 lipca 1993 r., Adam Pilarczyk wraz z małżonką Jolantą, dokonali zgłoszenia działalności gospodarczej i fakt ten stał się początkiem budowania nowoczesnej instytucji szkoleniowej.

Ta – mająca siedzibę w Bytomiu – rodzinna firma, szybko zdobyła i utrzymuje mocną pozycję na krajowym rynku szkoleniowym i doradczym. Potwierdza to lista klientów na której znaleźć można urzędy centralne, globalne koncerny, jak również administrację szczebla wojewódzkiego oraz firmy z sektora MSP.

Przez ćwierć wieku, SYNTEZA stale zdobywa doświadczenie i dopasowuje swą ofertę do zmieniających się realiów gospodarczych. Firma stworzyła dotychczas wiele innowacyjnych projektów szkoleniowych. Jest m.in. prekursorem szkoleń z zakresu: windykacji należności, obsługi reklamacji czy psychologii działań kontrolnych.

Zespół trenerski SYNTEZY, to zarówno praktycy życia gospodarczego jak i eksperci ze świata nauki.

Aktualnie prowadzony jest nabór kandydatów, którzy zasilić mają kadrę dydaktyczną SYNTEZY w realizacji kolejnych wyzwań edukacyjnych.

Share