Akademia Umiejętności Lidera

A   k a d e m i a
U   m i e j ę t n o ś c i
L    i d e r a

AUL to cykl rozwojowy przygotowywany w oparciu o zbadane potrzeby szkoleniowe Organizacji.
Oferujemy Państwu wyjątkowe narzędzie pozwalające doskonalić umiejętności niezbędne nowoczesnym liderom.

  • Sprawdzimy, które kompetencje Państwa kadry kierowniczej wymagają wzmocnienia
  • Zaproponujemy tematy doskonalących modułów warsztatowych
  • Zrealizujemy zaplanowane w ramach AUL szkolenia
  • Przygotujemy raport i omówimy go na spotkaniu podsumowującym projekt

Więcej informacji:

Share

Szkolenie połączone z integracją

Rozpoczyna się sezon letni – idealny czas na szkolenie połączone z integracją.
Jeśli planują Państwo wykorzystać ten sprzyjający okres do budowania współpracy w zespole / firmie / instytucji / urzędzie, to zapraszam do kontaktu.
Jestem przekonana, że możemy przygotować dla Państwa ciekawą propozycję.

Jolanta Pilarczyk
telefon: 501 756 465; 32 281 62 31
e-mail: jpilarczyk@synteza.pl

Share