Sztuka skutecznego porozumiewania się

  • Kod: KBC-1304

   Odbiorcy:
   Szkolenie skierowane jest do osób, którym zależy na dobrej komunikacji w firmie, urzędzie, instytucji.

   Cel szkolenia:
   Jak powiedział Zig Ziglar: „Jakość Twojego życia zależy od jakości Twojej komunikacji”. Pewnie każdemu z nas zdarzyło się usłyszeć coś innego, niż powiedział rozmówca i odwrotnie powiedzieć coś zupełnie innego niż zrozumiał odborca naszego komunikatu. Sytuacje takie bywają zabawne, ale częściej okazują się kłopotliwe. Celem nadrzędnym szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy Uczestników w zakresie komunikacji interpersonalnej. Natomiast zadaniem warsztatu jest rozwinięcie umiejętności skutecznego porozumiewania się, która warunkuje osiąganie sukcesu  w każdej sferze życia.

   Korzyści dla Uczestników:
   Osoby obecne na szkoleniu, dzięki aktywnemu uczestnictwu:

   • poznają zasady skutecznej komunikacji, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej,
   • dowiedzą się, na co ludzie zwracają największą uwagę w trakcie rozmowy z innymi,
   • zapoznają się z zakłóceniami w procesie komunikacji i sposobami ich unikania,
   • omówią asertywne sposoby komunikacji,
   • określą swój styl komunikowania się i preferowany kanał sensoryczny,
   • poznają techniki komunikacji perswazyjnej,
   • zastanowią się, jak skutecznie bronić się przed manipulacją w komunikacji,
   • przećwiczą w praktyce narzędzia służące właściwemu porozumiewaniu się zarówno z perspektywy nadawcy jak i odbiorcy komunikatu.      

       

1. KOMUNIKACJA NIEJEDNO MA IMIĘ, CZYLI FORMY KOMUNIKACJI
Wymiary skutecznej komunikacji w organizacji
Komunikacja werbalna, czyli to, co słyszymy
Komunikacja niewerbalna i jej kluczowe elementy

2. ELASTYCZNOŚĆ W POROZUMIEWANIU SIĘ, JAKO WYMÓG KOMUNIKACJI W ZESPOLE
Elementy wpływu na prawidłową komunikację w zespole
Zastosowanie asertywnej komunikacji – analiza barier i szukanie porozumienia
Emocje i ich wpływ na komunikację (model Ellisa)

3. PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE NARZĘDZI KOMUNIKACYJNYCH
Potrzeby psychologiczne rozmówcy i nasza odpowiedź na nie
Umiejętność zadawania pytań, jako kluczowa umiejętność komunikacyjna
Klaryfikacja, parafraza, podsumowania… – dialog oparty na właściwych zasadach

4. ELEMENTY KOMUNIKACJI PERSWAZYJNEJ I ICH ZNACZENIE DLA EFEKTYWNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ

Wykorzystanie preferowanych kanałów sensorycznych w budowaniu skutecznej argumentacji
Techniki wpływu społecznego wg Roberta Cialdiniego
Taktyki obrony przed manipulacją

5. TRENING UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH (warsztat z kamerą wideo)
Przygotowanie do rozmów – na bazie własnego doświadczenia
Symulacje z podziałem na role: nadawca-odbiorca
Analiza poszczególnych scenek pod kątem uzyskanych efektów

6. TRUDNE SYTUACJE KOMUNIKACYJNE I METODY POSTĘPOWANIA
Zakłócenia w komunikacji i sposoby ich eliminowania
Asertywne komunikowanie otoczeniu swoich próśb i oczekiwań
Radzenie sobie ze stresem i tremą podczas wystąpień publicznych

Warsztaty prowadzone metodami aktywnymi, ćwiczenia będą realizowane z podziałem na  mniejsze grupach, co sprzyja efektywnemu nabywaniu wiedzy i umiejętności. Podczas zajęć trener odwołuje się do wiedzy Uczestników i umiejętności już posiadanych. Połączenie części teoretycznej z warsztatami służącymi praktycznemu zastosowaniu poznanych narzędzi, pozwala na wypracowanie strategii, korzystnie wpływających na eliminowanie błędów komunikacyjnych i używania zrozumiałego słownictwa, dopasowanego do odbiorcy.

Stosowane metody aktywizujące Uczestników:

 • Ćwiczenia z użyciem poznanych narzędzi
 • Ćwiczenie zachowań – z podziałem na role
 • Autoanaliza – poznanie swoich mocnych i słabych stron (feedback)
 • Case study – analiza i wypracowanie optymalnej strategii działania


Istotnym elementem pracy są podsumowania poszczególnych ćwiczeń, analiza wypracowanych efektów i przełożenie wniosków na realia pracy Uczestników.

 • Dobór trenerów następuje w momencie uzgodnienia terminu realizacji zajęć. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy czterdziestoosobowy zespół. Rzetelna wiedza jego członków, uzupełniona trenerskim doświadczeniem stanowi solidną podstawę, zaś ich entuzjazm i stosowanie interaktywnych technik warsztatowych sprawia, iż zajęcia są atrakcyjne dla Uczestników i wysoce efektywne.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share