Sztuka prezentacji

Cele:

 • Przyswojenie psychologicznych technik komunikacji, ułatwiających nawiązanie kontaktu ze słuchaczami i nadanie prezentacji osobistego charakteru.
 • Poznanie zasad konstruowania atrakcyjnej dla odbiorcy prezentacji, zarówno pod względem treści, jak i formy przekazu.
 • Przećwiczenie gestów, które pozytywnie wpływają na odbiorców, a także sposobów wykorzystania przestrzeni i czasu prezentacji.
 • Rozwinięcie umiejętności w zakresie profesjonalnego reprezentowania organizacji na zewnątrz (spotkania biznesowe, prezentacje produktów, targi, oficjalne uroczystości, kontakty z mediami).
 • Praktyczne ćwiczenia w zakresie prowadzenia prezentacji – doskonalące umiejętności komunikacyjne oraz pomagające przezwyciężyć tremę związaną z wystąpieniem.

Odbiorcy:

 • Osoby zajmujące stanowiska związane z koniecznością dokonywania prezentacji firmy/instytucji/produktu
 • Osoby przygotowujące się do udziału w konferencjach, zjazdach, targach i innych eventach, których elementem jest wystąpienie/prezentacja
 • Handlowcy, prezenterzy, prelegenci i inne zainteresowane osoby

1. Rozpoczęcie zajęć
Przedstawienie się prowadzących i uczestników
Integracja mająca na celu zbudowanie korzystnej atmosfery na zajęciach
Diagnoza oczekiwań grupy i określenie metod pracy na zajęciach

2. Prezentacje i wystąpienia publiczne – wprowadzenie do zagadnienia
Rola prezentera w przedsięwzięciu, jakim jest wystąpienie publiczne
Znaczenie miejsca prowadzenia prezentacji (znane a nowe – blaski i cienie)
Wpływ nastawienia prezentera na odbiór słuchaczy

3. Wizerunek prezentera a efekt wystąpienia publicznego
Czynniki kształtujące wizerunek prezentera
Dostosowanie ubioru do osobowości i okoliczności wystąpienia
Styl prowadzenia wystąpienia a żywiołowość prezentera

4. “Język” skutecznej prezentacji, czyli siła przekonywania słowem
Zasady efektywnej komunikacji (staranny dobór słów; naturalny styl wypowiedzi; używanie strony czynnej; aktywne słuchanie; dialog ze słuchaczami; podsumowania; parafraza)
Cisza – jej znaczenie i sposób oddziaływania na słuchaczy
Bariery, które zakłócają porozumiewanie się i sposoby ich przezwyciężania
Elementy istotne w przekazie (jasne przesłanie – sedno sprawy; spójność; poczucie humoru, logika wypowiedzi; koncentracja na celu)

5. Jak stać się lepszym mówcą? Zasady wymowy, dykcji i operowania głosem
Technika wymowy (właściwa postawa, prawidłowe oddychanie, intonacja i tempo mówienia)
Znaczenie prawidłowej wymowy w kontaktach międzyludzkich (dobra dykcja i siła głosu)
Właściwa higiena głosu, czyli dbanie o narzędzie, dzięki któremu mówimy
Eliminowanie stresu negatywnego i niepożądanej tremy

6. “Mowa ciała” – panowanie nad gestami i przestrzenią
Zasady operowania przestrzenią (rozmowy bezpośrednie, większe audytorium)
Ekspresja gestów i ich znaczenie przy prezentacji
Utrzymywanie kontaktu wzrokowego i zainteresowanie odbiorców
Dystans w kontaktach interpersonalnych (cztery główne strefy)

7. Metody budowania skutecznej prezentacji i umiejętne sterowanie jej przebiegiem
Cel prezentacji i profesjonalne przygotowanie do wystąpienia
Struktura prezentacji, czyli FTK (forma, treść, klimat)
Korzystanie z materiałów i urządzeń pomocniczych (prezentacja multimedialna, komputer, rzutnik, etc.)
Techniki aktywizowania słuchaczy i sposoby postępowania w “trudnych” sytuacjach
Rozpoznawanie postaw odbiorców, analiza i dobór strategii argumentowania
Analiza prezentacji i wyciągnięcie wniosków a właściwa samoocena

8. “Mistrzowska prezentacja” – element sukcesu osobistego (ćwiczenia przy użyciu kamery video)
Przygotowanie wystąpienia/prezentacji (wg przygotowanych scenariuszy)
Sztuka prezentacji – ćwiczenia z wykorzystaniem nowych umiejętności
Odtwarzanie nagranych prezentacji (analiza pod kątem skuteczności dokonywanych działań; komentarze uczestników + informacje zwrotne trenerów)

9. Podsumowanie i sprawdzenie nabytych umiejętności
“Prezentacyjne ABC” – najistotniejsze elementy warsztatów
Konsultacje indywidualne – wskazówki trenerów dotyczące dalszej pracy
Ankieta ewaluacyjna

W trakcie treningu wiedza teoretyczna przekazywana jest w formie mini-wykładów, stanowiących wstęp do ćwiczeń praktycznych, symulacji przy użyciu kamery video, dyskusji wśród uczestników.
Stosowane metody moderacji pracy uczestników:

 • Gry i ćwiczenia
 • Prezentacje wg przygotowanych scenariuszy
 • Analiza przypadków
 • Dyskusja kierowana
 • Symulacje przy użyciu kamery video

Przykłady stosowanych ćwiczeń:

 • “Mój najtrudniejszy słuchacz” – autoanaliza
 • “Komunikacyjne ABC” – ćwiczenia w trójkach
 • “Kreatywna prezentacja” – ćwiczenie indywidualne
 • “Ja i mój czas – gospodarowanie czasem podczas prezentacji” – ćwiczenie w podgrupach
 • Prezentacja nagrywana na video
Dobór trenerów następuje w momencie uzgodnienia terminu realizacji zajęć. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy czterdziestoosobowy zespół. Rzetelna wiedza jego członków, uzupełniona trenerskim doświadczeniem stanowi solidną podstawę, zaś ich entuzjazm i stosowanie interaktywnych technik warsztatowych sprawia, iż zajęcia są atrakcyjne dla Uczestników i wysoce efektywne.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share