Sprzedaż poprzez realizację Indywidualnego Motywu Zakupu

Kod: IMZ-0115

Korzyści dla Uczestników zajęć:

 • Uświadomienie sobie w czym tkwi istota sprzedaży opartej o IMZ.
 • Poznanie skutecznych metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie sprzedaży.
 • Rozwój kompetencji niezbędnych w pracy sprzedawcy.
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów handlowych.
 • Zwiększenie efektywności komunikacji z Klientem.
 • Poznanie znaczenie psychologii obsługi Klienta.
 • Poznanie zasad marketingu partnerskiego, korzystnie wpływających na budowanie trwałych relacji z Klientem.

Odbiorcy:

 • osoby zainteresowane podnoszeniem jakości sprzedaży

1. Rozpoczęcie warsztatów.

 • Przedstawienie się trenera i uczestników szkolenia, ćwiczenia zapoznające i integrujące grupę szkoleniową.
 • Określenie metod pracy na szkoleniu, zasad współpracy trenera i grupy, zawarcie kontraktu z grupą.
 • Omówienie głównych celów szkoleniowych.


2. Indywidualny Motyw Zakupu – czy rzeczywiście istnieje?

 • Teorie potrzeb, czyli podstawy naszego działania (model Maslowa, teoria McClellanda, teoria Herzberga, teoria Atkinsona).
 • Dlaczego Klienci pomimo najlepszej oferty nie decydują się na zakup?
 • Rola Sprzedawcy realizującego potrzeby Klienta.
 • Zdefiniowanie pojęcia Indywidualnego Motywu Zakupu (IMZ).
 • Czynniki wpływające na IMZ.


3. IMZ nie istnieje bez… – porozmawiajmy o Kliencie.

 • Złota zasada Pareto, czyli komu tak naprawdę chcemy sprzedawać?
 • Typologia Klientów – jakie potrzeby ma nasz Klient?
 • Ważna sprawa – proces decyzyjny Klienta.
 • Efekty psychologiczne wpływające na efektywność sprzedaży (efekt halo, satysfakcja psychologiczna, kontrakt psychologiczny).


4. O badaniu IMZ, czyli o komunikacji słów kilka.

 • „Kto pyta, nie błądzi” – nigdy nie zakładaj, że wiesz co chce twój Klient.
 • Prawdy nie tak oczywiste o komunikacji w sprzedaży  – pułapki percepcji i ich wpływ na komunikację.
 • Komunikacja werbalna – precyzyjne mówienie i empatyczne słuchanie.
 • Komunikacja niewerbalna – zasada Alberta Mehrabiana.


5. Wiemy już „co”, dowiedzmy się zatem „jak”?

 • Rola wyobraźni w sprzedaży.
 • Język korzyści (model FAB), ale nie tylko…
 • …..bo istnieje język emocji, zmysłów i metafor.
 • Czy możemy wykorzystać marketingowy model AIDA w sprzedaży?


6. Filary sprzedaży wykorzystująca IMZ?

 • Marketing transakcyjny, czy marketing relacji.
 • Sprzedażowe puzzle – elementy procesu sprzedaży.
 • Skutki pomijania niektórych etapów procesu sprzedaży.
 • Czy sukces sprzedawcy, to zawsze przegrana kupującego – dlaczego warto prowadzić transakcję w oparciu o zasadę „win – win”?
 • Relatywizm czasowy procesu sprzedaży.


7. Co nas nie zabije, to nas wzmocni – czyli o trudnych sytuacjach.

 • Obiekcje – każdy ma do nich prawo.
 • Manipulacje Klienta – te świadome i nieuświadomione.
 • Agresywny Klient też czasem się zdarza.
 • Panowanie nad emocjami, zamiana emocji negatywnych na pozytywne.


8. Zakończenie warsztatów.

 • Podsumowanie szkolenia, omówienie realizacji celów szkoleniowych.
 • Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 • Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych przez uczestników szkolenia.

Wykorzystywane metody moderacji pracy Uczestników:

 • Odwołanie się do doświadczenia uczestników i praca na realnych przykładach [Dyskusja Moderowana, Facylitacja trenerska]
 • Symulacje rozmów z klientem – ćwiczenie zachowań [Role Playing]
 • Poszerzanie świadomości swoich silnych i słabych stron [Feedback]
 • Rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków na podstawie obserwacji [Fish-Bowl]
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów [Brains Storming, Aktywna asysta trenerska]
 • Budowanie współpracy zespołowej [Zadania Zespołowe]
 • Analizowanie przypadków i opracowanie strategii działania [Case Study]
 • Joanna OPARA – członek zespołu trenerskiego SYNTEZA z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu sprzedaży i kierowania.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share