Nowe zasady ochrony danych osobowych (RODO) – Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Kod: 1010

Korzyści dla Uczestników zajęć:

 • zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie w maju 2018 r.;
 • wskazanie obowiązków przedsiębiorcy związanych z wejściem w życie zmian;
 • przedstawienie zasad przetwarzania danych osobowych; poznanie nowych obowiązków administratora danych osobowych oraz zasad powoływania inspektora danych osobowych.

Odbiorcy:

 • pracownicy i kierownictwo firm i urzędów mających kontakt z danymi osobowymi
 • osoby odpowiedzialne za ochronę danych  osobowych
 • inne osoby zainteresowane tematyką RODO

I. Ogólne informacje na temat zmian w zakresie ochrony danych osobowych

 1. Omówienie najważniejszych zmian
 2. Nowa rola i uprawnienia organów nadzorczych

II.    Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania
 2. Szczególne kategorie danych osobowych
 3. Zasady udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. Prawa podmiotu danych
 5. Obowiązki administratora danych
 6. Status inspektora ochrony danych
 7. Obowiązki procesora

III.  Analiza i ocena ryzyka zgodnie z wymogami RODO

IV. Sankcje

 1. Administracyjne kary pieniężne
 2. Odszkodowania za szkody

V. Podsumowanie szkolenia i odpowiedzi na pytania uczestników

Szkolenie o charakterze autorskim, wykład opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne prowadzącego w zakresie ochrony danych osobowych oraz analizę ustawodawstwa i orzecznictwa.


Dawid Krzyżowski – prawnik z ogromnym doświadczeniem. Ekspert w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa konsumenckiego. Członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA. Lubiany m.in. za łatwość przekazywania skomplikowanej wiedzy prawnej.

 • materiały szkoleniowe
 • konsultacje indywidualne
 • możliwość kontaktu z prowadzącymi (zadawania pytań) również po zajęciach (e-mail)
 • imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
Płatność za szkolenie -14 dni po zajęciach [bez potrzeby dokonywania przedpłaty]
Informacje i rezerwacja miejsc: 32 2816231 – zapraszamy

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 1.900 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share