REKLAMACJA – obsługa trudnych przypadków

Kto powinien wziąć udział w tych zajęciach?

 • Każdy, kto styka się z nietypowymi / trudnymi reklamacjami
 • Kierownictwo i pracownicy działów jakości, obsługi klienta i innych komórek reagujących na zgłoszenia reklamacyjne
 • Osoby pragnące poszerzyć/zdobyć wiedzę dotyczącą obsługi reklamacji – szczególnie w skomplikowanych przypadkach


Jakich korzyści dostarczy Państwu aktywne uczestnictwo w zajęciach?

 • Obecni na szkoleniu nabiorą przekonania, iż każdą reklamację da się obsłużyć, a podstawowe znaczenie mają: doświadczenie, znajomość przepisów i umiejętność ich właściwej interpretacji.
 • Ogromny wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku firmy, która nie pozostawia zgłoszeń reklamacyjnych bez rzetelnego ich rozpatrzenia.
 • Uczestnicy uzyskają BONUS w postaci możliwości zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Zajęcia będą prawdziwie interaktywne i inspirujące do skutecznego działania. Nie będzie to kolejne szkolenie typu: „prowadzący mówi – Uczestnicy słuchają”.
 • Zdobyta wiedza spowoduje poszerzenie możliwości w zakresie obsługi reklamacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 


Program warsztatów

Moduł I
[Czas trwania ~90 minut]

Co muszę wiedzieć, aby skutecznie uczestniczyć w procesie obsługi reklamacji?
(wprowadzenie do warsztatów)

Metody stosowane w trakcie modułu:

 • interaktywny mini-wykład uzupełniony przejrzystą prezentacją multimedialną i wzbogacony o dyskusję z Uczestnikami.

Moduł II
[Czas trwania ~180 minut]

Interaktywne warsztaty praktyczne
Reklamacja trudna, czyli jaka?
(praca na problematycznych przypadkach z praktyki Uczestników zajęć)

Metody stosowane w trakcie modułu:

 • praca warsztatowa polegająca na wyszukiwaniu najlepszych / alternatywnych rozwiązań dla konkretnych przypadków reklamacyjnych. Wsparcie eksperta gwarantuje szybkość działań i dużą ilość „przepracowanych” reklamacji.

Moduł III
[Czas trwania uzależniony od potrzeb Uczestników]

Odpowiedzi na pytania Uczestników.

Metody stosowane w trakcie modułu:

 • sesja pytań i odpowiedzi trwająca dostatecznie długo, by każdy zainteresowany uzyskał wyczerpujące wskazówki do dalszych działań w obsłudze reklamacji.


Informacje o prowadzącym

Dawid KRZYŻOWSKI
Prawnik, praktyk sądowy, przedstawiciel działu prawnego w największej w Polsce sieci dyskontowej, którą często reprezentuje przed sądami. Od ponad 12 lat jest członkiem Zespołu Trenerskiego SYNTEZA. Konstruuje programy i prowadzi bardzo wysoko oceniane szkolenia dla firm i instytucji.
Szkolenia z zakresu stosowania prawa w praktyce działalności gospodarczej to jego żywioł. Pytania zadawane przez Uczestników zajęć nigdy nie pozostają bez odpowiedzi. Świetny mówca, ale i uważny słuchacz – umie dynamicznie dostosowywać przebieg zajęć do potrzeb grupy.
Uczestnicy podkreślają interesujący sposób prowadzenia zajęć. Doceniają, iż mówiąc o skomplikowanych zagadnieniach prawnych, używa zrozumiałego języka i uzupełnia treść mini-wykładów przykładami i anegdotami ze swej praktyki szkoleniowej i sądowej. Ceniony ekspert wspierający swymi projektami doradczymi działy HR i jakości wiodących firm.
Specjalizuje się w realizacji warsztatów z zakresu m.in. prawa pracy, prawa konsumenckiego, prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego.
Intensywnie pracuje zawodowo zarówno jako trener jak i prawnik. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu zajęć i szkoleniu pracowników oraz kadry menedżerskiej administracji publicznej, banków, firm handlowych i produkcyjnych. Zrealizował dotychczas ponad 7.000 godzin zajęć. Zdobył w tym czasie bezcenną wiedzę o zachowaniach grup w trakcie procesu szkoleniowego.
Przez uczestników zajęć postrzegany jest jako osoba dbająca o wysoką jakość przekazu i jego przystępność. Dobra atmosfera zajęć, które prowadzi idzie zawsze w parze z ich efektywnością.
Starannie analizuje ankiety ewaluacyjne i doskonali swój trenerski warsztat zgodnie z dewizą Arystotelesa: „Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem”.


Dlaczego szkolenie w SYNTEZIE?

Dlatego, że:

 • Pracujemy dla bardzo wielu branż, m.in.:
  o Automotive,
  o Budownictwo,
  o DIY,
  o Dostawa mediów,
  o Finanse,
  o FCMG,
  o Montaż instalacji przemysłowych,
  o Produkcja mebli,
  o Produkcja wózków dziecięcych,
  o Produkcja materiałów budowlanych,
  o Retail,
  o TSL,
  Dzięki temu nasz zespół posiada szerokie spektrum wiedzy o trudnych reklamacjach.
 • Jako pierwsza polska firma wprowadziliśmy na rynek szkolenia z zakresu obsługi reklamacji (w 2001 roku).
 • Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z Uczestnikami szkoleń, nie zatrzymując najlepszych rozwiązań i najskuteczniejszych sposobów tylko dla siebie.
 • Od 17 lat pomagamy naszym Klientom poprawnie tworzyć i stosować procedury reklamacyjne w firmach.
 • Trener – praktykujący prawnik – Dawid Krzyżowski, to niekwestionowany autorytet w dziedzinie prawnej obsługi reklamacji. Od wielu lat doradza także firmom w tworzeniu procedur reklamacyjnych oraz obsłudze szczególnie trudnych reklamacji.


Informacje dla zainteresowanych udziałem

 • Kiedy? Wtedy, kiedy będziesz potrzebował
 • Gdzie? Gdziekolwiek zechcesz, np. w siedzibie Twojej firmy
 • Koszt inwestycji: ok. 2.300 zł netto za grupę (do 16 osób)
 • Rabat: nie stosujemy rabatów – sprzedajemy usługi najwyższej jakości
 • Pakiet Uczestnika zawiera:
  • BONUS w postaci 90-dniowego dostępu do możliwości zadawania pytań prowadzącemu (e-mail) i uzyskiwania odpowiedzi
  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Gwarancję ograniczonej dostępności (GOD), zgodnie z którą grupa nie może liczyć więcej niż 16 osób
  • Materiały szkoleniowe (do wyboru w wersji elektronicznej lub „papierowej”)
  • Odroczoną płatność za udział w szkoleniu (14 dni po szkoleniu)
  • Udział w ankiecie przedszkoleniowej dostosowującej zajęcia do realnych potrzeb Uczestników
  • Udział w prawdziwie interaktywnych warsztatach
 • Rezerwacja terminów: 501 756 465
 • Jak zgłosić udział w szkoleniu?

  • Uzgodnić z nami termin i miejsce szkolenia
 • Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń: 696 412 974

 

Share