Psychologia w pracy kontrolera

Kod: NPK-0215
Cele:

 • Uświadomienie znaczenia psychologii w kontroli
 • Poznanie metod i narzędzi przydatnych w pracy kontrolera
 • Nabycie praktycznych umiejętności podnoszących komfort pracy rewidenta
 • Rozwinięcie wiedzy w zakresie właściwego doboru sposobów postępowania
 • Ćwiczenia w zakresie konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i emocjami
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia efektywnych rozmów z kontrolowanymi

Odbiorcy:

 • Pracownicy i kierownictwo komórek kontroli wewnętrznej
 • Rewidenci zakładowi
 • Audytorzy
 • Samodzielni specjaliści
 • Inne osoby zainteresowane znaczeniem psychologii i prawa w kontroli wewnętrznej

1. Rozpoczęcie szkolenia
Przedstawienie się trenera i Uczestników
Określenie metod pracy na zajęciach i zawarcie kontraktu z grupą
Integracja sprzyjająca efektywnej pracy na zajęciach

2. Psychologia w pracy kontrolera
Wprowadzenie w tematykę zajęć – działanie mechanizmów psychologicznych
Stereotypy i uprzedzenia – korzyści, jakie daje rewidentowi świadomość istnienia zagrożeń wynikających z pochopnego wnioskowania
Naturalne reakcje człowieka w różnych sytuacjach interpersonalnych
Manipulacja i sposoby przeciwdziałania jej

3. Komunikacja, czyli skuteczne porozumiewanie się
Aktywne słuchanie – sprzymierzeniec pracownika kontroli
Umiejętność zadawania pytań a ilość i jakość uzyskiwanych informacji
Mowa ciała – źródło dodatkowych sygnałów i wątpliwości
Zakłócenia w komunikacji i metody ich eliminowania

4. Sztuka prowadzenia rozmów [wiedza, umiejętności, postawa]
Budowanie relacji przy ograniczeniach czasowych
Typologia zachowań ludzkich i jej zastosowanie w pracy kontrolera
Styl prowadzenia rozmowy a spodziewany rezultat
Jak ułatwić sobie trudną rozmowę? [diagnoza przyczyn i strategie postępowania]

5. Symulacje trudnych rozmów – rejestracja kamerą wideo
Przygotowanie i prowadzenie rozmów [ćwiczenia w parach]
Analiza poszczególnych scenek pod kątem praktycznym:
— Samoocena
— Informacje zwrotne od Uczestników szkolenia
— Podsumowanie trenera prowadzącego zajęcia
Trudne sytuacje i sposoby ich rozwiązywania [wskazówki do zastosowania w konkretnych przypadkach]

6. Profesjonalizm i scenariusze działań
Cechy szczególnie przydatne w pracy kontrolera
Słabe strony i ich redukcja na drodze do profesjonalizmu
Definicja scenariusza i jego zastosowanie w pracy działu kontroli
Stworzenie scenariusza/schematu rozmowy w trakcie kontroli [w oparciu o zdobytą wiedzę i przeprowadzone symulacje]

7. Wyniki kontroli i ich wpływ na postrzeganie kontrolera
Syndrom bycia “między młotem a kowadłem”
Kontroler – szpieg, policjant czy człowiek ograniczający możliwość powstawania nieprawidłowości
“Po czyjej jestem stronie?” – świadomość pełnionej roli

8. Panowanie nad emocjami i ich wpływ na funkcjonowanie zawodowe
Motywowanie siebie do działania
Kształtowanie poczucia własnej wartości
Konstruktywne pokonywanie trudności
Radzenie sobie ze stresem

9. Podsumowanie zajęć i zakończenie szkolenia
Odpowiedzi na końcowe pytania uczestników/konsultacje indywidualne
Ankieta ewaluacyjna

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi. Mini-wykłady wzbogacone prezentacją multimedialną dostarczają niezbędnej wiedzy i systematyzują już posiadane wiadomości. Stanowią jednocześnie wprowadzenie do dyskusji i analizy wybranych przypadków.
W trakcie zajęć i przerw Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na własne pytania dotyczące omawianych zagadnień.

Doświadczony trener – specjalista w zakresie przekazywanych zagadnień. 

Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy czterdziestoosobowy zespół. Rzetelna wiedza jego członków, uzupełniona trenerskim doświadczeniem stanowi solidną podstawę, zaś ich entuzjazm i stosowanie interaktywnych technik warsztatowych sprawia, iż zajęcia są atrakcyjne dla Uczestników i wysoce efektywne.

 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • konsultacje indywidualne
 • możliwość kontaktu z prowadzącymi (zadawania pytań) również po zajęciach (e-mail)
 • imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
 • obiad w restauracji hotelowej
Płatność za szkolenie -14 dni po zajęciach [bez potrzeby dokonywania przedpłaty]
Informacje i rezerwacja miejsc: 32 2816231 – zapraszamy
UWAGA: Koszt szkolenia nie obejmuje noclegu.
Rezerwacji noclegów Uczestnicy dokonują we własnym zakresie.
Oczywiście nasi konsultanci chętnie służyć będą Państwu radą i pomocą również w tej kwestii (kontakt: 32 281 62 31)

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”:

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte są podstawową stawką podatku VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]
Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share