Psychologia w kierowaniu

Kod: 5815

Cele / Korzyści dla Uczestników:

 • Przyswojenie niezbędnej “porcji” wiedzy z zakresu psychologii kierowania
 • Poznanie psychologicznych uwarunkowań związanych z pracą menedżera
 • Wymiana doświadczeń na temat autorytetu i władzy
 • Rozwijanie umiejętności skutecznego motywowania podwładnych
 • Zapoznanie się z technikami wywierania wpływu oraz metodami przeciwdziałania manipulacjom
 • Trening asertywności – ćwiczenie zachowań wykorzystywanych podczas trudnych rozmów [np.: dyscyplinujących, separacyjnych]
 • Pogłębienie wiedzy na temat redukcji stresu w pracy menedżera


Odbiorcy:

 • Osoby kierujące, które pragną uzyskiwać lepsze efekty pracy zespołowej.
 • Inne osoby zainteresowane rolą psychologii w kierowaniu

1. Psychologia a kierowanie, co łączy te dwa pojęcia?
Wprowadzenie do tematyki zajęć
Zebranie oczekiwań Uczestników

2. Kierowanie czas zacząć, czyli: Twój debiut w roli szefa

Nie każdy rodzi się przywódcą – trema a konieczność wystąpień publicznych w pracy menedżera
„Desant” czy „jeden z nas” – wady i zalety awansu w organizacji

3. Autorytet i własna marka – wartości, których nie da się kupić
Zacznij od słów – następnie zmień je w rzeczywistość
Władza i autorytet – czy jedno wynika z drugiego?
Marka własna i sztuka jej budowania

4. Tworzenie doskonałego zespołu – niełatwa droga na szczyt możliwości

Po co budować zespół? – Świadomość celu, dla którego powstaje Twój zespół
Zespół to ludzie go tworzący – poznaj ich mocne strony
Formowanie się i funkcjonowanie zespołu, czyli: kiedy Twój team będzie gotów sprostać każdemu wyzwaniu?

5. Motywacja i motywowanie – praktyka zamiast teorii
„Kije i marchewki” – narzędzia, którymi dysponuje menedżer
Czy na pewno „pieniądz królem”? – Motywowanie pozapłacowe
Nie wszyscy są tacy sami – różnicowanie motywatorów stosownie do potrzeb i możliwości, które istnieją

6. Wywieranie wpływu a manipulacja – prawdy i mity

Dlaczego zdarza nam się ulegać wpływowi innych, wbrew naszej woli?
Wywieranie pozytywnego wpływu w kierowaniu – metody przydatne menedżerowi
Manipulacja i przeciwdziałanie jej, czyli: musisz to umieć, by być dobrym szefem

7. Menedżera chleb powszedni – rozmowy na tematy trudne
Konflikt – jego nieuchronność i możliwe korzyści dla zespołu
Egzekwowanie wyników i dyscyplinowanie w praktyce – trening wideo
Formalna ocena pracownika i rozmowa oceniająca

8. Profilaktyka stresu i świadomość zagrożenia wypaleniem zawodowym
Stres – nieodłączny towarzysz menedżerap
Kontrola poziomu stresu i działania antystresowe – tylko Ty możesz sprawić, by stres nie odbił się na Twoim zdrowiu
Wypalenie zawodowe, jako następstwo permanentnego stresu zawodowego – jak się przed nim uchronić?

9. Ciąg dalszy piszemy sami – podsumowanie warsztatów
Wszystko, co dobre powinno trwać jak najdłużej – transformacja zawartości szkolenia na praktykę pracy zawodowej
„Napisz proszę…” – ankieta ewaluacyjna i wręczenie certyfikatów

Dwudniowe zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi Uczestników: część praktyczna rozwija umiejętności związane z pracą menedżera. Wramach warsztatu Uczestnicy wezmą udział w symulacjach sytuacji zawodowych, prezentacjach, zadaniach w podgrupach, analizie przypadków, dyskusji, wymianie poglądów i doświadczeń.
Mini-wykłady są wprowadzeniem do ćwiczeń oraz dyskusji. Uwaga Uczestników skupiona jest wokół sytuacji zawodowych o różnym stopniu trudności, które wymagają niejednokrotnie opanowania emocji i szybkiego znalezienia rozwiązania.
Dzięki ćwiczeniom Uczestnicy będą mieć możliwość opracowania strategii działania w omawianych przypadkach i znalezienia odpowiedzi na własne pytania. Istotnym elementem pracy warsztatowej są podsumowania poszczególnych bloków i ćwiczeń oraz wyciągnięcie praktycznych wniosków.


.


 • Dobór trenerów następuje w momencie uzgodnienia terminu realizacji zajęć. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy czterdziestoosobowy zespół. Rzetelna wiedza jego członków, uzupełniona trenerskim doświadczeniem stanowi solidną podstawę, zaś ich entuzjazm i stosowanie interaktywnych technik warsztatowych sprawia, iż zajęcia są atrakcyjne dla Uczestników i wysoce efektywne.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

WAŻNE [dla urzędów i instytucji]

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share