Psychologia obsługi klienta

Kod: 3570

Cele / Korzyści dla Uczestników:

 • Uświadomienie uczestnikom znaczenia psychologii w obsłudze klienta
 • Poznanie metod i narzędzi przydatnych w kontakcie z klientem
 • Rozwinięcie wiedzy uczestników w zakresie typologii klientów i właściwego doboru sposobów postępowania (szczególnie w trudnych sytuacjach)
 • Nabycie praktycznych umiejętności zwiększających poziom zadowolenia klienta


Odbiorcy:

 • Osoby pracujące w kontakcie z klientem
 • Pracownicy działów obsługi klienta, biur obsługi klienta (BOK), działów reklamacji
 • Pracownicy recepcji , magazynów oraz tzw. „infolinii”
 • Inne osoby zainteresowane rolą psychologii w obsłudze klienta

1. Czym jest psychologia?
Narzędzia, jakimi dysponujemy dzięki psychologii
Sytuacje, w których wiedza psychologiczna jest wykorzystywana
Psychologia w kontakcie z klientem

2. Zasady obsługi klienta – profesjonalizm i współpraca

„Lepsze jest wrogiem dobrego”, czyli wpływ jakości obsługi klienta na długotrwałą współpracę
Złote zasady postępowania z klientem (Pozyskaj – Utrzymaj – Zdobądź lojalność)
Metoda łączenia dobrych i złych wiadomości
Cechy i umiejętności profesjonalnego pracownika działu obsługi klienta


3. Efektywna komunikacja – co zyskujemy mając większą świadomość?
Najważniejsze elementy porozumiewania się
Komunikacja werbalna – precyzyjne mówienie, aktywne słuchanie oraz zrozumienie klienta
Komunikacja niewerbalna – gesty wpływające pozytywnie lub negatywnie na rozmówcę

Błędy percepcji i ich wpływ na komunikację


4. Sztuka prowadzenia rozmów – umiejętność dostrajania się do klienta

Typologia klientów i zastosowanie odpowiedniej techniki prowadzenia rozmów
Kim jest nasz klient? Co lubi klient? – czynniki ułatwiające skuteczną argumentację
Świadomość celu prowadzonej rozmowy
Wpływ pozytywnej atmosfery na przebieg i efekt rozmowy


5. Trudne rozmowy – sposoby postępowania w kontakcie bezpośrednim

Wybór odpowiedniego miejsca i czasu na przeprowadzenie rozmowy
Przewidywanie reakcji negatywnych i przygotowanie różnych wariantów działań
Panowanie na emocjami – jak zachować „zimną krew”?
Zwycięstwo a jego skutki długofalowe dla wzajemnej współpracy


6. Rozmowy telefoniczne – reguły

Kluczowe umiejętności – niezbędne przy prowadzeniu rozmów telefonicznych
Zasady postępowania w przypadku agresji rozmówcy
Każdy bywa trudnym klientem, czyli: ostrożności nigdy za wiele


7. Symulacje rozmów z klientami – rejestracja kamerą video

Przygotowanie do rozmowy (bezpośrednia, telefoniczna)

Prowadzenie rozmów (ćwiczenia w parach)
Analiza poszczególnych scenek pod kątem praktycznym
(Odtwarzanie nagrania i udzielenie uczestnikom informacji zwrotnej)


8. Nastawienie do klientów

Rola, jaką odgrywam w procesie obsługi klienta
Podejście do klienta – samoanaliza
Techniki ułatwiające koncentrację na kliencie
Walka z rutyną – każdy klient jest inny

 

9. Stres a obsługa klienta

Obszary działania, które są najbardziej stresujące – samoanaliza
Sposoby usuwania napięć i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Umiejętności udzielania i przyjmowania wsparcia
Profilaktyka i relaksacja


10. O czym należy pamiętać w kontakcie z klientem?

Stały kontakt i rzetelna informacja
Pomoc w rozwiązywaniu problemów klienta
Szybkie powiadamianie o opóźnieniach i przeszkodach
Empatia i taktowne zachowanie

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi uczestników. Wykłady dostarczają niezbędnej wiedzy i są wprowadzeniem do ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy poprzez udział w symulacjach, analizach przypadków, pracach wykonywanych w grupach – mają możliwość wykorzystania wyników pracy zespołu, dzięki czemu następuje efekt uczenia się nowych zachowań i umiejętności. Szczególny nacisk położony będzie na wypracowanie standardów zachowań i ocenę aktualnych postaw względem tych wzorców. Na podstawie samooceny uczestnicy będą posiadać wyznaczone kierunki pracy nad sobą w zakresie trenowania pożądanych zachowań a tym samym utrwalania pozytywnego wizerunku firmy w kontakcie z klientem.


.


 • Dobór trenerów następuje w momencie uzgodnienia terminu realizacji zajęć. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy czterdziestoosobowy zespół. Rzetelna wiedza jego członków, uzupełniona trenerskim doświadczeniem stanowi solidną podstawę, zaś ich entuzjazm i stosowanie interaktywnych technik warsztatowych sprawia, iż zajęcia są atrakcyjne dla Uczestników i wysoce efektywne.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share