PSYCHOLOGIA KONTROLI kontrola skarbowa, PIP, ZUS i inne

Kod: PK-1201

Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu:

 • Poznasz / przypomnisz sobie podstawy wiedzy z zakresu psychologii, przydatnej w trakcie czynności kontrolnych wykonywanych np. przez organy skarbowe
 • Uświadomisz sobie znaczenia mechanizmów psychologicznych w relacji kontrolowany – kontroler
 • Zapoznasz się z technikami komunikacyjnymi przydatnymi w porozumiewaniu z kontrolerami
 • Poznasz skuteczne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz przeciwdziałania naciskom
 • Rozwiniesz wiedzę w zakresie doboru sposobu postępowania adekwatnego do okoliczności
 • Nabędziesz praktyczne umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i emocjami w sytuacji kontroli

Odbiorcy:

 • Pracownicy i kierownictwo komórek poddawanych kontroli: skarbowej, PIP, ZUS i innych instytucji, oraz właściciele i osoby zarządzające firmami

1. Na dobry początek
Określenie metod pracy na zajęciach i zawarcie kontraktu z grupą
Ćwiczenie integrujące, sprzyjające skutecznej pracy na zajęciach

2. Co każdy człowiek powinien wiedzieć o mechanizmach psychologicznych i ich praktycznym wykorzystaniu w sytuacji bycia kontrolowanym?
Atrybucje, czyli czynniki określające relacje między kontrolerem a kontrolowanym
Wykorzystanie zjawiska „pierwszego wrażenia”, jako sposobu na zbudowanie wizerunku osoby pewnej siebie
Jak sobie radzić z własnymi schematami postępowania? Analiza przekonań i motywacji

3. Skuteczne porozumiewanie się – podstawa budowania poprawnej atmosfery w sytuacji kontroli
Sposoby pokonywania barier komunikacyjnych utrudniających porozumiewanie z osobami kontrolującymi
Narzędzia tzw. aktywnego słuchania, przydatne w kontakcie „twarzą w twarz”
Zadawanie pytań, jako sposób na zdobycie przez kontrolowanego informacji o swoich prawach i obowiązkach
Świadomość wysyłanych komunikatów niewerbalnych a umiejętność interpretowania mowy ciała kontrolera

4. Asertywność, jako optymalny typ postawy w kontaktach z instytucjami kontrolnymi – „niezbędnik” kontrolowanego
Prawa asertywne i ich świadome stosowanie w sytuacji kontroli
Budowanie i świadomość „własnego terytorium”
Wypowiedzi asertywne pozwalające na obronę swojego stanowiska (komunikat ja, odmowa, konfrontacja przekonań)
Modele ludzkich zachowań (agresja, manipulacja, bierność) i sposoby postępowania z osobami kontrolującymi, prezentującymi poszczególne modele

5. Sprawdzone sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach występujących w procesie kontroli
Skuteczna argumentacja, czyli: co zrobić, aby lepiej prezentować własne stanowisko?
Świadomość technik wpływu społecznego, jako niezbędny warunek odpowiedniego reagowania
Strategie obrony przed manipulacją

6. Symulacje trudnych rozmów, czyli: trening czyni mistrza
UWAGA: dla chętnych możliwość rejestracji rozmów kamerą wideo
Przygotowanie i prowadzenie rozmów [ćwiczenia w parach]
Analiza poszczególnych scenek pod kątem praktycznym: komentarz uczestnika, informacje zwrotne od pozostałych uczestników i trenera
Podsumowanie bloku – wskazówki do zastosowania w konkretnych przypadkach

7. Jak skutecznie radzić sobie ze stresem i emocjami w sytuacji bycia kontrolowanym?
Pozytywny wizerunek siebie i wzmacnianie poczucia własnej wartości w sytuacji kontroli
Czy wszystkie kontrole są stresujące? – Analiza własnej interpretacji zdarzeń
Krótko i długofalowe strategie radzenia sobie ze stresem

8. Zakończenie szkolenia
Przypomnienie najcenniejszych wiadomości
Wnioski, refleksje końcowe i ocena zajęć przez Uczestników

Szkolenie odznacza się najwyższą skutecznością dzięki temu, iż:

 • Zajęcia prowadzone są metodami zachęcającymi Uczestników do interakcji. Wykłady dostarczają niezbędnej wiedzy i są wprowadzeniem do ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy poprzez udział w symulacjach, prezentacjach, pracach wykonywanych w grupach – mają możliwość wykorzystania wyników pracy zespołu, dzięki czemu łatwo następuje efekt przyswajania nowych zachowań i umiejętności.
 • Podczas zajęć Uczestnicy mają okazję zastanowić się nad procesami zachodzącymi w trakcie kontroli; zdefiniują jakie zachowania ułatwiają bezkonfliktową współpracę z kontrolerem. Podczas warsztatów szeroko wykorzystywana jest wiedza i umiejętności samych Uczestników, ich doświadczenie w danym zakresie.
 • Trener stymuluje aktywność grupy poprzez angażowanie w dyskusje i ćwiczenia – analiza ćwiczeń przyczynia się do lepszego zaobserwowania własnych reakcji i postaw.

Wartością dodaną szkolenia jest możliwość kontaktu z trenerem [e-mail] po szkoleniu w przypadku pytań i wątpliwości związanych np. ze stosowaniem instrumentów prawnych w praktyce. Fakt ten podkreślany jest przy wielu okazjach przez osoby, które biorą udział w naszych szkoleniach.


.


 • dr Edyta JANUS – psycholog, członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA z doświadczeniem. Zajmuje się przygotowaniem i realizacją treningów z zakresu psychologii w kontroli, komunikacji interpersonalnej, asertywności, obsługi klienta i psychologii sprzedaży; szkoleń menedżerskich, motywowania w działaniu, zarządzania personelem, czasem oraz treningów integracyjnych. Zrealizowała m.in. ponad dwadzieścia edycji szkoleń z zakresu psychologicznych aspektów kontroli.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share