Profesjonalna komunikacja – budowanie relacji w oparciu o personal branding

Kod: PK-0115

 • w jaki sposób zarządzać relacjami z otoczeniem
 • jak świadomie i profesjonalnie kreować swój wizerunek
 • jak rzetelnie i spójnie komunikować siebie
 • jak wzbogacić przekaz, by stał się atrakcyjny dla otoczenia
 • jak skutecznie komunikować się z innymi w pracy i w życiu osobistym
 • jak rozpoznać swoje mocne i słabe strony, by w pełni świadomie korzystać ze swojego potencjału
 • jak zidentyfikować swoją unikatową wartość i uwierzyć w siebie
 • co zrobić, by stać się profesjonalistą w relacjach zawodowych i osobistych

Dlaczego warto uczestniczyć w tym szkoleniu?
Ponieważ umiejętność świadomego, przemyślanego i rzetelnego komunikowania swoich wartości oraz profesjonalne podejście do budowania relacji odgrywają współcześnie znaczącą rolę zarówno w kontaktach biznesowych, jak i prywatnych. Myśląc o długoterminowej współpracy i trwałych relacjach z otoczeniem warto zainwestować swój czas w doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się oraz kształtowania wizerunku zgodnego z naszymi intencjami. To my sami tworzymy naszą markę, dlatego istotą profesjonalnego podejścia niech będzie świadomość siebie oraz spójny i dobrze zaplanowany proces zarządzania własną tożsamością, wizerunkiem i relacjami

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w zajęciach, możliwe będzie
:

 • Udoskonalenie procesu komunikowania się z partnerami rozmów i nawiązywania perspektywicznych relacji z otoczeniem
 • Uświadomienie sobie wartości i korzyści wynikających z personal brandingu
 • Zapoznanie się z zasadami rzetelnego i spójnego zarządzania własną marką
 • Wzbogacenie wiedzy na temat zasad profesjonalnego komunikowania się, zarządzania wizerunkiem i samym sobą
 • Zainspirowanie do budowania pozytywnych relacji z otoczeniem w oparciu o personal branding
 • Rozwijanie efektywności osobistej poprzez poszerzenie samoświadomości i umiejętności automotywacji

Odbiorcy:

 • osoby zainteresowane rozwojem własnych umiejętności

1. Doskonalenie umiejętności profesjonalnego komunikowania się

 • Istota i główne wymiary procesu komunikacji
 • Ukryte bariery skutecznej komunikacji, czyli dlaczego popełniamy błędy skoro komunikujemy się na co dzień i powinniśmy wiedzieć na ten temat wszystko
 • Sposoby doskonalenia procesu porozumiewania się (od aktywnego słuchania, poprzez umiejętność formułowania poprawnych komunikatów i informacji zwrotnej, aż do sztuki interpretowania i stosowania elementów parajęzyka i metakomunikatów)
 • Intencje a efekty – świadome kształtowanie procesu komunikowania się


2. Elementy budowania profesjonalnego wizerunku w oparciu o personal branding

 • Personal branding – modne sformułowanie, czy nowa dewiza świata biznesu?
 • Fundamentalne zasady budowania marki własnej, czyli o czym warto pamiętać kształtując swój wizerunek
 • Etapy właściwego zarządzania marką, czyli jak zbudować most, który utrzyma ciężar sukcesu i poprowadzi Cię do celu


3. Świadome i profesjonalne kreowanie swojego wizerunku

 • Twórcze odkrywanie składników marki własnej, czyli jak rozpoznać swoje mocne i słabe strony, by w pełni świadomie korzystać ze swojego potencjału
 • „Jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, każda droga zaprowadzi cię do nikąd” -świadomość celu jako drogowskaz rozwoju osobistego i zawodowego
 • Wartość spójnych i zaplanowanych działań wizerunkowych
 • Atrakcyjny przekaz, czyli jak zainteresować sobą otoczenie


4. Automotywacja w kontekście kształtowania zarządzania marką własną

 • „Bądź sobą, inni są już zajęci” – zidentyfikuj swoją unikatową wartość i uwierz w siebie
 • Rola samooceny w autoprezentacji oraz sposoby jej kształtowania
 • Automotywacja – jak odnaleźć siłę w sobie
 • Moje nastawienie, a relacje z otoczeniem, czyli moc wzajemnego oddziaływania


5. Zarządzanie relacjami z otoczeniem

 • Czynniki kształtujące wizerunek, czyli na co zwrócić uwagę myśląc o własnej marce i kształtując profesjonalne relacje zawodowe i osobiste
 • „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – elegancja werbalna, niewerbalna i wizerunkowa w biznesie i kontaktach osobistych
 • Doskonalenie siebie i relacji z otoczeniem poprzez codzienne działania

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi uczestników. Wykłady dostarczają niezbędnej wiedzy i są wprowadzeniem do ćwiczeń praktycznych.
Podczas warsztatów szeroko wykorzystywana jest wiedza i umiejętności uczestników, ich doświadczenie w danym zakresie. Trener stymuluje aktywność uczestników poprzez angażowanie ich w dyskusje i ćwiczenia. Na podstawie samooceny uczestnicy będą posiadać wyznaczone kierunki pracy nad sobą w zakresie trenowania pożądanych zachowań.

 • Sylwia Steinerowska – członek zespołu trenerskiego SYNTEZA z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji i personal branding.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share