Negocjacje windykacyjne

Kod: 7280

Korzyści dla uczestników zajęć:

 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów windykacyjnych.
 • Rozpoznanie gier psychologicznych stosowanych przez dłużników.
 • Przyswojenie sposobów przeciwdziałania manipulacjom ze strony kontrahenta/ klienta.
 • Poznanie argumentów zwiększających własną skuteczność w kontakcie z dłużnikiem.
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie taktyk i strategii wykorzystywanych w trakcie rozmów negocjacyjnych.
 • Nabycie umiejętności posługiwania się językiem perswazji oraz wykorzystywania zasad wpływu społecznego.
 • Przećwiczenie trudnych elementów rozmów windykacyjnych i przygotowanie własnych wzorców zachowań w konkretnych sytuacjach zawodowych.


Odbiorcy
:

 • Osoby prowadzące działania związane z windykacją należności
 • Przedstawiciele działów: finansowych, windykacji, obsługi klienta, sprzedaży; biur obsługi klienta [BOK]

1. Psychologiczne aspekty zachowań osób zadłużonych

Typ osobowości a predyspozycje do zadłużania się
Najczęstsze gry i wymówki stosowane podczas rozmów windykacyjnych
Zachowania ludzi w sytuacjach trudnych oraz ich konsekwencje dla przebiegu sytuacji windykacyjnej

2. Wiedza i umiejętności niezbędne w prowadzeniu rozmów windykacyjnych
Priorytety działania w sytuacji skonfliktowania ról
Analiza schematów poznawczych – rozpoznawanie własnych przekonań i motywacji
Praktyczne wykorzystanie języka perswazji oraz zasad wywierania wpływu

3. Negocjacje jako sposób na odzyskanie należności
Przygotowanie do negocjacji i wybór adekwatnych narzędzi
Negocjacje telefoniczne a bezpośrednie [specyfika i kluczowe zasady]
Techniki negocjacyjne wykorzystywane w poszczególnych etapach windykacji [rozpoczęcie rozmów, negocjacje właściwe, finalizacja]

4. Rozwiązywanie trudnych sytuacji windykacyjnych
Postępowanie wobec manipulacji stosowanych przez dłużnika
Wykorzystanie asertywności jako narzędzia wspierającego
Kontrolowanie emocji i radzenie sobie ze stresem

5. Symulacje negocjacji windykacyjnych [ćwiczenia praktyczne]
Przygotowanie ról, ćwiczenia w parach
Analiza rozmów z dłużnikami pod kątem zastosowanych metod i ich skuteczności.

Praca na szkoleniu oparta jest na zasadzie interakcji. Każdy z Uczestników jest: słuchaczem mini-wykładów, Uczestnikiem ćwiczeń i gier symulacyjnych, autorem samooceny, uważnym obserwatorem, prezenterem dorobku grupy ćwiczebnej. Forma zajęć pozwala każdej z osób uczących się na aktywne uczestnictwo i branie odpowiedzialności za wyniki pracy grupy.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o takie techniki jak:

 • Behawioralne ćwiczenie zachowań [odgrywanie ról; przygotowywanie strategii działania w konkretnych sytuacjach; prezentacje i dyskusje na forum grupy]
 • Poszerzanie świadomości swoich silnych stron i ograniczeń [np.: kwestionariusze służące samoocenie;  informacje zwrotne od Uczestników i trenera]
 • Analizowanie przypadków i wyciąganie praktycznych wniosków na podstawie obserwacji [analiza nagrań video; “burza mózgów” na określony temat; omawianie własnych przypadków i dzielenie się doświadczeniem]

Zgodnie z zasadą uczenia się dorosłych, największy przyrost umiejętności notowany jest przy zastosowaniu dużej ilości ćwiczeń. Gry symulacyjne osadzone w realiach pracy zawodowej stanowią doskonały przyczynek do dyskusji, przyswajania nowych wzorców i zmiany dotychczasowych zachowań.

 • Dobór trenerów następuje w momencie uzgodnienia terminu realizacji zajęć. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy czterdziestoosobowy zespół. Rzetelna wiedza jego członków, uzupełniona trenerskim doświadczeniem stanowi solidną podstawę, zaś ich entuzjazm i stosowanie interaktywnych technik warsztatowych sprawia, iż zajęcia są atrakcyjne dla Uczestników i wysoce efektywne.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share