Najnowsze zmiany prawa pracy

Kod: 5250

Korzyści dla Uczestników zajęć:

 • Zapoznanie się z najnowszymi zmianami w prawie pracy
 • Przedstawienie harmonogramu wchodzenia w życie uchwalonych zmian w kodeksie pracy na najbliższe lata

Szkolenie adresowane jest m.in. do:

 • Pracowników i kierownictwa działów personalnych i płac
 • Samodzielnych specjalistów
 • Innych osób zainteresowanych zmianami w prawie pracy

Program każdej edycji zajęć, zawiera zestaw informacji o zmianach w prawie pracy, które miały miejsce na przestrzeni ostatniego roku bądź przeszły pełną ścieżkę legislacyjną i wkrótce zaczną obowiązywać.
Ze względu na fakt, iż prawo pracy bezustannie podlega zmianom, nie podajemy w tym miejscu szczegółów programu.

 

Szkolenie prowadzone metodą wykładową – która wzbogacona jest prezentacją multimedialną – dostarcza niezbędnej wiedzy. Analiza przypadków i orzecznictwa oraz dyskusje i wymiana poglądów pomagają przenieść wiadomości na grunt praktyczny. Istotnym elementem, po każdym bloku tematycznym są sesje pytań i odpowiedzi.

 • mec. Dawid Krzyżowski – praktyk, członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA (Prawnik specjalizujący się w prawie pracy i prawie konsumenckim. Przedstawiciel działu prawnego w zachodniej sieci dyskontowej, którą reprezentuje m.in. przed sądami pracy.)

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share