MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

“Motywowanie…” to starannie dopracowany projekt szkoleń dedykowanych.


Czym jest ten projekt?

Motywowanie pracowników – możliwości i ograniczenia

Dla każdej Firmy / Instytucji, gotowi jesteśmy zaprojektować warsztat adekwatny do potrzeb budowania motywującego środowiska pracy.
Deklaruj
emy gotowość współpracy –  zapraszamy Państwa do inwestowania z nami w pracowników!
Pragniemy z każdym dniem lepiej pomagać Państwu w rozwoju kadr.

Zapraszam  serdecznie do kontaktu:
Jolanta Pilarczyk | tel. kom.: 501 756465 | e-mail: jpilarczyk@synteza.pl

Share