Metody pozyskania klienta i utrzymania jego lojalności

Kod: 4748

Cele / Korzyści dla Uczestników:

 • Przygotowanie handlowców do przekonującej sprzedaży, nawet pozornie nieprzystępnym klientom (kluczowe słowa poparte gestami).
 • Ćwiczenia służące pozyskiwaniu „wytrenowanych” kupców i budowaniu płaszczyzny porozumienia (bezcenne informacje o kliencie i przemyślane działanie).
 • Poznanie mechanizmów reagowania ludzi na psychologiczne narzędzia wpływu – wykorzystanie języka perswazji podczas partnerskiej rozmowy.
 • Opracowanie strategii zmierzających do utrwalania korzystnych relacji posprzedażowych, wpływających na utrzymanie lojalności klienta.
 • Praktyczny trening w zakresie prowadzenia rozmów sprzedażowych – optymalne wykorzystanie indywidualnych atutów, które wyróżniają handlowca spośród konkurentów.

1. Sprzedaż jako proces ciągły. „Na każdym etapie sprzedaży doceniaj obecnego klienta i myśl o następnym”
Elementy procesu sprzedaży
Zdefiniowanie celów sprzedażowych
Utrzymanie ciągłości biznesu


2. Prospecting – sztuka pozyskania klienta
Określenie profilu klienta
Wybór grup docelowych /segmenty rynku
Źródła wiedzy o klientach (Jakich informacji potrzebuję?; Gdzie ich szukać?)
Tworzenie własnej bazy danych (Lista 100; Wykorzystanie bazy dostępnej w firmie)


3. Komunikacja podstawą tworzenia relacji z klientem
Werbalne i niewerbalne sposoby przekazu informacji
Aktywne słuchanie
Dostosowanie stylu komunikacji do cech klienta


4. Telefon narzędziem pracy

Cel i struktura rozmowy telefonicznej (Rozmowa „na zimno”; Kontakt z polecenia; Problem sekretarki – jak dotrzeć do właściwej osoby)

Obiekcje klienta w rozmowie telefonicznej
Standard reakcji na obiekcję

5. Zarządzanie emocjami w kontaktach z klientami
Asertywność – cecha, umiejętność, metoda

Radzenie sobie z odmową na różnych etapach procesu sprzedaży (Odmowa czy obiekcja; Odmowa a krytyka)

Automotywacja – inspiracje

6. Zajęcia warsztatowe – rozmowa telefoniczna
Opracowanie przez każdego z uczestników własnego schematu rozmowy telefonicznej
Rozmowy w parach ze zmianą roli
Informacja zwrotna – wypowiedzi uczestników i trenera


7. Spotkanie handlowe

Efekt pierwszego wrażenia
Budowanie płaszczyzny porozumienia z klientem
Sprzedaż poprzez analizę potrzeb klienta i przedstawienie korzyści (Strategia zadawania pytań w rozmowie handlowej; Obiekcje klienta c.d. – definiowanie prawdziwych oczekiwań; Indywidualizacja oferty)

8. Perswazja – pozytywne oddziaływanie na klienta
Budowanie własnej skuteczności od pierwszego kontaktu
Perswazja słowna (Sztuka zadawania pytań kierujących; Język korzyści)
Język niewerbalny narzędziem perswazji
Potęga wyobraźni – ukryte przekazy
Wizualizacja przekazu


9. Referencje /polecenia/ – zadowolony klient źródłem nowych kontaktów
Kiedy prosić klienta o współpracę?
Sprecyzowanie swoich oczekiwań
Sprawdzone metody pozyskania referencji
Informacja zwrotna podkreśleniem profesjonalizmu i pozytywnych relacji w biznesie


10. Współpraca z klientem po sprzedaży – droga do utrzymania lojalności

Standardy obsługi klienta w firmie (CRM  /zarządzanie relacjami z klientami/; Indywidualizm    a standardy; Kontakty w obszarze zainteresowań klienta)

Reklamacje / krytyczne momenty
Monitoring satysfakcji i potrzeb klienta


11. Zawodowy savoir – vivre

Sztuka budowania własnego wizerunku (Powitanie, pożegnanie, wizytówki; W siedzibie klienta; W restauracji; Telefoniczny savoir – vivre)
Etyka zawodu handlowca


12. Zajęcia warsztatowe – rozmowa bezpośrednia z klientem
Rozmowa handlowa z podziałem na etapy
Scenki w parach ze zmianą roli
Informacja zwrotna – wypowiedzi uczestników i trenera

W trakcie szkolenia stosowane są różne techniki pobudzania aktywności uczestników,na mianowicie: metoda dedukcji – od uogólnień do konkretów, multimedialne prezentacje, symulacje, gry z podziałem na role i eksperymenty, dające uczestnikom możliwość wykorzystania nowej wiedzy; dyskusje kierowane przez trenera mające na celu dzielenie się doświadczeniem oraz wyciąganie wniosków z ćwiczeń praktycznych. Każde z prezentowanych zadań, po jego realizacji, jest omawiane na forum grupy. Uczestnicy podsumowują własną pracę, dzielą się spostrzeżeniami, natomiast trener udziela wskazówek i rozszerza wiedzę uczących się w danym zakresie. W bezpiecznym środowisku, jakim jest szkolenie uczestnicy mogą wypróbować skuteczność technik wywierania wpływu na innych partnerów rozmów. Na podstawie samooceny uczestnicy będą posiadać wyznaczone kierunki pracy nad sobą w zakresie trenowania pożądanych zachowań i utrwalania  wypracowanych technik sprzedaży.

 • Dobór trenerów następuje w momencie uzgodnienia terminu realizacji zajęć. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy czterdziestoosobowy zespół. Rzetelna wiedza jego członków, uzupełniona trenerskim doświadczeniem stanowi solidną podstawę, zaś ich entuzjazm i stosowanie interaktywnych technik warsztatowych sprawia, iż zajęcia są atrakcyjne dla Uczestników i wysoce efektywne.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

WAŻNE [dla urzędów i instytucji]

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share