Poprawne formy komunikacji pisemnej z klientem

Klienci urzędów i instytucji publicznych coraz częściej twierdzą, iż docierające do nich listy pisane są niezrozumiałym językiem.
Czy mają rację? W sporej części tak.

Szkolenie “Poprawne formy komunikacji pisemnej z klientem wewnętrznym i zewnętrznym” to antidotum na stres urzędnika związany z przygotowywaniem pism i komunikatów, również tych publikowanych na stronach internetowych. Zajęcia realizowane w przyjaznej atmosferze i prowadzone przez osobę, która dzieli się wiedzą z niekłamaną przyjemnością.

Oferujemy Państwu dwudniowe szkolenie zamknięte, które przeprowadzimy np. w siedzibie Państwa urzędu w uzgodnionym terminie.

Zapraszamy do rozważenia oferty i kontaktu z nami.

Więcej informacji:
Jolanta Pilarczyk tel. 501 756 465 lub jpilarczyk@synteza.pl

Share