Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego i jej wpływ na funkcjonowanie urzędu gminy, miasta i powiatu

Zapraszamy Państwa do zlecenia nam realizacji szkolenia, które przeznaczone jest dla przedstawicieli urzędów gmin, miast i powiatów.

Szkolenie składać się będzie z 4 modułów trwających łącznie ok. 8 jednostek dydaktycznych (8 x 45’)

Korzyści dla Uczestników zajęć:

Osoby obecne na szkoleniu, dzięki aktywnemu uczestnictwu:

 • Nabędą wiedzę nt. zmian w kodeksie postępowania administracyjnego, które ostatnio  weszły w życie
 • Przećwiczą zdobyte umiejętności – stosowanie nowych i znowelizowanych przepisów w sytuacjach, z którymi spotkać mogą się w swojej codziennej pracy w urzędzie.
 • Poznają pozostałe zmiany w innych aktach prawnych wchodzące w życie wraz z nowelizacją k.p.a. – będących jej konsekwencją.

Cele szkolenia:

 • Przybliżenie zmian w kpa
 • Zapoznanie Uczestników ze zmienionymi regulacjami dotyczącymi praktycznych aspektów decyzji administracyjnych, postępowania odwoławczego, a także zasad dotyczących doręczeń.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej stosowania zaktualizowanego kodeksu postępowania administracyjnego w praktyce urzędu gminy, miasta i powiatu.
UWAGA:

Naszym celem jest realizacja wysoce efektywnych zajęć, dostarczających Uczestnikom ściśle określonej porcji rzetelnej wiedzy.

Wraz z kartą zgłoszeniową Uczestnicy mogą przesłać swoje pytania do prowadzącego dotyczące tematyki szkolenia. Odpowiedź otrzymają w trakcie trwania zajęć.

WARTOŚCIĄ DODANĄ jest 90-dniowe bezpłatne wsparcie poszkoleniowe dla Uczestników, rozumiane jako gotowość prowadzącego do odpowiedzi na pytania zadawane drogą e-mailową.
Ponadto prowadzący przybliży zainteresowanym Uczestnikom najważniejsze kwestie dotyczące zmian w ustawie o ochronie danych osobowych [RODO], która weszła w życie w dniu 25.05.2018 r.

Uczestnicy otrzymują:

 • Najwyższej jakości szkolenie zorganizowane i przeprowadzone w sposób gwarantujący należyte opanowanie programu
 • Kadrę dydaktyczną o odpowiednich kwalifikacjach, zapewniających realizację programu szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, przybory piśmiennicze
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia

Informacje organizacyjne:

 • Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 jednostek dydaktycznych (45-minutowych)
 • Miejsce szkolenia: do uzgodnienia, np. siedziba Państwa urzędu
 • Termin realizacji szkolenia: do uzgodnienia
 • Rezerwacja terminów: telefoniczna pod nr 501 756 465
 • Koszt zajęć: 2.300 zł / grupę
  UWAGA: usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) Celem skorzystania ze stawki VAT „zw”, konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia.
 • Warunki płatności: przelew po szkoleniu
 • Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu:
  Jolanta Pilarczyk | tel. 32 281 62 31 | e-mail: jpilarczyk@synteza.pl

Program szkolenia wyślemy Państwu na życzenie

Nasi Klienci, to m.in.:

 • Agencja Rezerw Materiałowych
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Środowiska
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Share