Kobieta – szef doskonały

Kod: KSD-0115

Dlaczego warto wziąć udział w tym szkoleniu?
Sprawowanie funkcji kierowniczych to rzadko źródło zaszczytów, najczęściej jest to ciężka i niedoceniana praca. Szkolenie, w którym powinna wziąć udział każda Pani kierująca podwładnymi, pozwoli na uzyskanie wielu cennych, praktycznych wskazówek oraz przećwiczenie trudnych sytuacji związanych z kierowaniem.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w zajęciach, możliwe będzie
:

 • Przeanalizowanie obszarów, na których powinna koncentrować się kobieta szef.
 • Przyswojenie / ugruntowanie wiedzy na temat inteligencji emocjonalnej w skutecznym kierowaniu podwładnymi.
 • Doskonalenie umiejętności autoprezentacji.
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie asertywności.

Odbiorcy:

 • Panie kierujące podwładnymi bądź przewidziane do awansu na stanowisko związane z kierowaniem

DZIEŃ 1

1. Rozpoczęcie warsztatów

 • Przedstawienie się trenerki i Uczestniczek
 • Omówienie zasad pracy na zajęciach
 • Poznajmy się – ćwiczenie integrujące
 • Analiza indywidualnych oczekiwań Uczestniczek


2. Ja i cele, czyli jak realizować swoje plany biznesowe

 • Odkryj swój potencjał – samoocena a pewność siebie
 • Sztuka wyznaczania celów i konstruowania planów aby były w zasięgu Twojej ręki
 • Przełamywanie barier, ograniczeń, schematów zewnętrznych oraz  własnych blokad
 • Bagaż doświadczeń a kreatywność w realizacji celów


3. Sztuka autoprezentacji – konsekwentnie budujemy swoją markę

 • Elementy wizerunku kobiety biznesu
 • Strój biznesowy – dress code czy odzwierciedlenie indywidualizmu
 • Efekt pierwszego wrażenia i „kolejnych pierwszych wrażeń”
 • Definicja i wartość własnej marki


4. Skuteczna komunikacja – najistotniejszy element wizerunku w biznesie

 • Mów tak, byś została usłyszana, zrozumiana i by liczono się z Twoim zdaniem
 • Nie tylko słowa potwierdzają Twoją pozycję
 • Wykorzystaj swój indywidualny styl w kontaktach biznesowych
 • Nie popełniaj błędów – przekazuj tylko świadome komunikaty


5. Profesjonalna autoprezentacja – sesja feedbackowa /praca z kamerą/

 • Pewność siebie w głosie i mowie ciała
 • Nieświadome elementy ujawniające to, co chcemy ukryć i do czego trudno nam się przyznać
 • Postawa zwycięzcy kontra stres i trema

Każda z Pań ma możliwość zaobserwowania swoich mocnych stron oraz elementów wymagających dopracowania we własnym wizerunku, uzyskania informacji zwrotnej od Uczestniczek i trenerki. Trenerka dołoży wszelkich starań, aby ćwiczenie przebiegało w atmosferze sprzyjającej umocnieniu własnej samooceny Uczestniczek.

DZIEŃ 2

1. Jestem liderką w biznesie!

 • Budowanie relacji z przełożonymi – masz większy wpływ niż przypuszczasz
 • Szefowa w oczach pracowników, czyli przełamywanie stereotypów
 • Style kierowania ludźmi a budowanie autorytetu liderki
 • Expose kobiety sukcesu.

2. Efektywne zarządzanie emocjami w relacjach biznesowych

 • W co grają ludzie – z czym musi sobie radzić kobieta w trudnych sytuacjach
 • Pokonywanie destrukcyjnych emocji, czyli sposoby ujarzmiania stresu
 • Strach i trema przed kolejnym biznesowym wyzwaniem
 • Stosowanie odpowiednich strategii porozumienia – wykorzystaj emocje do budowania pozytywnych relacji

3. Asertywność – naturalna pewność siebie

 • Poczucie własnej wartości kobiety, kluczem do zachowań asertywnych
 • Asertywna postawa jako tarcza neutralizująca próby manipulacji
 • Asertywna komunikacja w relacjach przełożony- podwładny
 • Czy asertywność to obowiązek?

4. Trening zachowań asertywnych  – ćwiczenia z kamerą oraz feedback

 • Asertywne wyrażanie oczekiwań, wydawanie poleceń
 • Asertywne wyrażanie i przyjmowanie krytyki
 • Asertywne wyrażanie i przyjmowanie pochwał i uznania
 • Obrona przed atakami werbalnymi i próbami manipulacji

Trening oparty o doświadczenia uczestniczek z ich pracy zawodowej oraz przykłady przygotowane przez trenerkę.

5. Inteligencja emocjonalna liderki biznesu

 • Osobista piramida życiowych priorytetów
 • Umiejętność łączenia / dzielenia kariery i życia prywatnego
 • Biznes to wyzwania i stres, ale również radość z sukcesów!

6.  Podsumowanie zajęć i refleksje końcowe

 • Jak wykorzystam zdobyte informacje / umiejętności w pracy i relacjach prywatnych
 • Indywidualne konsultacje dla Uczestniczek warsztatów
 • Ocena zajęć – ankieta ewaluacyjna
 • Rozdanie imiennych certyfikatów

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi uczestników. Wykłady dostarczają niezbędnej wiedzy i są wprowadzeniem do ćwiczeń praktycznych.
Podczas warsztatów szeroko wykorzystywana jest wiedza i umiejętności
Uczestniczek, ich doświadczenie w danym zakresie. Trenerka stymuluje aktywność poprzez angażowanie ich w dyskusje i ćwiczenia. Na podstawie samooceny uczestnicy będą posiadać wyznaczone kierunki pracy nad sobą w zakresie trenowania pożądanych zachowań.

 • Justyna Haniok – członek zespołu trenerskiego SYNTEZA z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla osób kierujących. Posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie kierowania podwładnymi.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share