KIEROWANIE – warsztaty dla mistrzów / brygadzistów magazynu

Kod: WKM-17

Korzyści dla Uczestników zajęć
:

Osoby obecne na szkoleniu, dzięki aktywnemu uczestnictwu:

 • Przyswoją niezbędną „porcję” wiedzy z zakresu kierowania
 • Poznają psychologiczne uwarunkowania związane z koordynowaniem pracy magazynu
 • Wymienią doświadczenia na temat autorytetu i władzy
 • Rozwiną umiejętności skutecznego motywowania
 • Zapoznają się z technikami budowania relacji, wywierania wpływu oraz metodami przeciwdziałania manipulacjom
 • Odbędą mini-trening asertywności – przećwiczą zachowania wykorzystywane podczas trudnych rozmów
 • Określą indywidualne cechy członków zespołu, niezbędne przy przydzielaniu odpowiednich zadań
 • Pogłębią swoje umiejętności w zakresie zarządzania konfliktem
 • Zdobędą wiedzę na temat redukcji stresu w pracy.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest wypracowanie optymalnych sposobów zarządzania pracownikami w różnym wieku, ustalanie zasad współpracy międzypokoleniowej, oraz metod rozwiązywania konfliktów.
Wygenerowane wspólnie – i dostosowane do specyfiki organizacji, które reprezentują – strategie, Uczestnicy będą mogli zastosować w pracy z różnymi pokoleniami w swoich firmach / instytucjach.

 
 1. Skuteczny brygadzista w magazynie
 • Zdefiniowanie roli i kluczowych cech lidera zespołu
 • Trzy obszary, na których koncentruje się brygadzista:
  • zadanie do wykonania
  • zespół odpowiedzialny za wykonanie
  • jednostka – każdy z członków zespołu
 • Przywództwo sytuacyjne – koncepcja Herseya i Blancharda
 1. Autorytet i własna marka brygadzisty – wartości, których nie da się kupić
 • Zacznij od słów – następnie zmień je w rzeczywistość
 • Władza i autorytet – czy jedno wynika z drugiego?
 • Marka własna i sztuka jej budowania
 1. Praca w zespole – podstawowe źródło zasobów
 • Cechy efektywnego zespołu magazynowego w pracy
 • Cztery etapy tworzenia zespołu – proces spontaniczny
 • Sześć kroków skutecznego budowania zespołu – proces kontrolowany
 • Czynniki powodzenia zespołu, który odnosi sukcesy
 • Role zespołowe a współpraca w magazynie
 1. Budowanie optymalnych relacji w zespole – niełatwa droga na szczyt możliwości
 • Po co budować relacje? – burza mózgów
 • Zespół, to ludzie go tworzący – poznaj ich mocne strony
 • Formowanie się i funkcjonowanie zespołu, czyli: kiedy Twój zespół będzie gotów sprostać każdemu wyzwaniu?
 1. Motywacja i motywowanie – praktyka zamiast teorii
 • Motywowanie i wzbudzanie zaangażowania do pracy
 • „Kije i marchewki” – narzędzia, którymi dysponuje brygadzista
 • Czy na pewno „pieniądz królem”? – Motywowanie pozapłacowe
 • Zadowolenie i niezadowolenie z pracy- koncepcja Herzberga
 • Nie wszyscy są tacy sami – różnicowanie motywatorów stosownie do potrzeb i możliwości, które istnieją
 1. Wywieranie wpływu a manipulacja – prawdy i mity
 • Dlaczego zdarza nam się ulegać wpływowi innych, wbrew naszej woli?
 • Wywieranie pozytywnego wpływu w kierowaniu – metody przydatne w magazynie
 • Manipulacja i przeciwdziałanie jej, czyli: musisz to umieć, by być dobrym brygadzistą
 1. Komunikacja, czyli porozumiewanie się i przekazywanie informacji
 • Zasady zrozumiałego mówienia – słów kilka o komunikacji [werbalnej i niewerbalnej]
 • Narzędzia aktywnego słuchania – korzyści z ich stosowania na codzień
 • Informacja zwrotna – znaczenie i zasady
 • Informowanie zespołu magazynowego
 1. Konflikty w zespole – zarządzanie konfliktami
 • Analiza sytuacji konfliktowej (pole konfliktu, strony, dynamika)
 • Indywidualne style reakcji na sytuacje trudne
 • Rola komunikowania się w sytuacji konfliktowej
 • Techniki rozwiązywania konfliktów w zespole pracowniczym
 • Ingerencja w konflikt przez osoby z zewnątrz
 • Konflikt – jego nieuchronność i możliwe korzyści dla zespołu
 1. Koordynowanie działań pracowników magazynowych i egzekwowanie wykonania zadań
 • Kryteria kontroli i sposoby określania standardów (wyodrębnienie podstawowych obowiązków)
 • Egzekwowanie wyników i dyscyplinowanie w praktyce
 • Brygadzisty chleb powszedni, czyli: rozmowy na tematy trudne – zasady prowadzenia rozmowy korygującej
 1. Profilaktyka stresu i świadomość zagrożenia wypaleniem zawodowym
 • Stres – nieodłączny towarzysz osoby kierującej
 • Kontrola poziomu stresu i działania antystresowe – tylko Ty możesz sprawić, by stres nie odbił się na Twoim zdrowiu
 • Wypalenie zawodowe – jak się przed nim uchronić?
 1. Ciąg dalszy piszemy sami – podsumowanie warsztatów
 • Wszystko, co dobre powinno trwać jak najdłużej – transformacja zawartości szkolenia na praktykę pracy w magazynie

Zajęcia odwoływać się będą do doświadczenia Uczestników i możliwości jego wykorzystania w świetle przekazywanej wiedzy. Trener prowadzi szkolenie w oparciu o metody pobudzające aktywność grupy. Mini-wykłady wzbogacone prezentacją multimedialną dostarczają niezbędnej wiedzy i systematyzują już posiadane wiadomości. Stanowią jednocześnie wprowadzenie do dyskusji i analizy wybranych przypadków.
W trakcie zajęć i przerw Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na własne pytania dotyczące omawianych zagadnień.

Zajęcia prowadzone są przez trenera z bogatym doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierowniczych. Praktyczne przykłady oraz możliwość kontaktu e-mailowego z prowadzącym sprawiają, iż Uczestnicy chętnie korzystają z narzędzi poznanych w tracie warsztatów.
 • materiały szkoleniowe
 • konsultacje indywidualne
 • możliwość kontaktu z prowadzącymi (zadawania pytań) również po zajęciach (e-mail)
 • imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
Płatność za szkolenie -14 dni po zajęciach [bez potrzeby dokonywania przedpłaty]
Informacje i rezerwacja terminów: 32 2816231 – zapraszamy
Zainteresowanym proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”:

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.100 zł [netto] za 1 dzień.
 • Zajęcia zrealizujemy dla Państwa w dowolnym miejscu, np. w Państwa siedzibie
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte są podstawową stawką podatku VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]
Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share