Formularz Zgłoszeniowy

  Tytuł Szkolenia*


  Termin Szkolenia*


  Ilość zgłaszanych osób*


  Imiona i nazwiska osób zgłaszanych*


  Stanowisko (stanowiska) służbowe


  Nazwa firmy/instytucji (dane do faktury)


  Adres siedziby (wraz z kodem pocztowym)*


  Firma / Instytucja zgłaszająca jest podatnikiem VAT*


  Numer NIP*


  Forma płatności*


  Imię i nazwisko Zgłaszającego*


  Numer telefon do kontaktu ze Zgłaszającym*


  Adres e-mail*


  Uwagi, dodatkowe ustalenia, itp.


  Data wypełnienia zgłoszenia:*


  Share