Badanie opinii i nastrojów pracowniczych

Kod: 3455

Korzyści dla Uczestników zajęć:

 • Usystematyzowanie wiadomości na temat badania opinii i nastrojów [BON]
 • Wprowadzenie do metodologii stosowanej w trakcie badania oraz przybliżenie niezbędnych pojęć z dziedziny statystyki i socjologii
 • Rozważenie zasadności korzystania z poszczególnych narzędzi badawczych w różnych typach organizacji
 • Praktyczne ćwiczenia w zakresie konstrukcji ankiet, badania i analizy wyników.

Zajęcia skierowane są do:

 • Przedstawicieli firm i instytucji zainteresowanych przeprowadzeniem badania opinii i nastrojów pracowniczych

1. Rozpoczęcie szkolenia
Przedstawienie się trenera i Uczestników
Określenie indywidualnych oczekiwań i metod pracy na warsztatach
Integracja grupy i zbudowanie atmosfery zaufania i twórczego zaangażowania

2. Wprowadzenie do zagadnień badania opinii i nastrojów [BON]
Statystyka dla tych, którym brak czasu
Socjologia i jej znaczenie dla rozwoju nowoczesnej organizacji
Metody przydatne w realizacji BON

3. Opinie i nastroje pracownicze – prawdy i mity
Brak nadziei na zmianę = brak wiary w powodzenie projektu
„Kto to wymyślił – wyrzucają nasze pieniądze”…
Badanie nie zastąpi dialogu, może jednak stać się jego początkiem

4. Planowanie i przygotowanie badania – czy zawsze pierwsze kroki są najtrudniejsze?
Czy pomoc jest nam potrzebna? – Korzyści ze współpracy z zewnętrzną firmą badawczą
Analiza szans i zagrożeń wynikających z realizacji projektu
Obszary podlegające BON – ich znaczenie oraz możliwość zmian w oparciu o wyniki badania
Komunikowanie celów badania a zainteresowanie respondentów

5. Ankieta, czyli: o ile spytasz, tyle się dowiesz
Dużo nie zawsze znaczy dobrze – ilość pytań w formularzu
Pytania jedno- i wielokrotnego wyboru a poczucie bycia manipulowanym u ankietowanego
„Zawór bezpieczeństwa” w projekcie – pytania otwarte i uwagi
Format, czcionka, ilość miejsca na odpowiedź, czyli: kilka słów o technicznej stronie kwestionariusza

6. Analiza zwróconych ankiet
Krótki kurs „obróbki” ankiet – praktyczne wskazówki niezbędne na tym etapie badania
Narzędzia pomocne w agregowaniu uzyskanych informacji
Główne zasady prezentacji wyników w formie raportu

7. Publikacja wyników badania
Badanie, badanie i po badaniu… – czy projekt spełnił pokładane w nim nadzieje?
Dostęp do wyników: Kiedy? Kto? W jakim zakresie?
Komentarz do raportu – przydatny czy niezbędny?

8. Działania zmierzająca do wykorzystania wyników BON
Rozważenie sugestii zawartych w ankietach
Spotkania z pracownikami bądź ich przedstawicielami
Szybkie zmiany – szybkie efekty badania
Planowanie zmian odsuniętych w czasie – nakłady inwestycyjne vs. koszty zaniechania
Kiedy następne badanie? – Cykliczność projektu a jego efekty

9. Podsumowanie zajęć

Konsultacje indywidualne – wskazówki trenera dotyczące nietypowych projektów
Ankieta ewaluacyjna
Ocena zajęć

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opierającą się o aktywny udział grupy.
Wykonywane w czasie zajęć ćwiczenia umożliwiają zapoznanie się z metodologią stosowaną w trakcie realizacji BON.
Przeprowadzone symulacje pozwalają na próbę modyfikacji poznanych narzędzi badawczych tak, by dostosować je do indywidualnych założeń.
Praca podsumowywana jest dyskusją moderowaną i wnioskami do zastosowania w realiach organizacji.

 • Socjolog, praktyk – prowadził i współrealizował wiele projektów badawczych o różnym stopniu trudności. Członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share