Alokacja pracowników

Korzyści, cele i odbiorcy szkolenia

Kod: AP-3131

Cel nadrzędny:
Szkolenie ma na celu wskazanie rozwiązań prawnych, które pomogą pracodawcy i pracownikom przetrwać spowolnienie gospodarki
Korzyści dla Uczestników zajęć:

 • Poznanie zgodnych z prawem rozwiązań pozwalających obniżyć koszty zatrudnienia w sytuacji spowolnienia gospodarczego.
 • Przybliżenie dostępnych możliwości w zakresie alokacji personelu.
 • Uświadomienie znaczenia przemyślanych działań alokacyjnych dla poziomu motywacji pracowników oraz wizerunku pracodawcy.
 • Przyswojenie wiedzy ułatwiającej prowadzenie skutecznych rozmów z pracownikami / podwładnymi podlegającymi procesowi alokacji.

Odbiorcy:

 • pracownicy działów HR (kadr, ZZL, etc)
 • osoby kierujące firmami, oddziałami firm
 • specjaliści odpowiedzialni za politykę zatrudnienia oraz efektywne gospodarowanie zasobami firmy
 • inne osoby zainteresowane tematyką alokacji

Program szkolenia

1. Definicja alokacji pracowników.

2. Możliwości alokacji pracowników w ramach obowiązujących przepisów:

 • porozumienia z pracownikami
 • polecenia wydawane przez pracodawców
 • zmiana warunków umowy o pracę

3. Ograniczenia prawne w zakresie alokacji pracowników.

4. Możliwość zastosowanie ustawy o zwolnieniach grupowych a alokacja pracowników.

5. Niepożądane efekty nadmiernej alokacji wśród pracowników

 • koszty czasowego obniżenia wydajności w pracy
 • koszty szkoleń
 • efekty społeczne

6. Zasady planowania alokacji przez pracodawcę.

7. Psychologiczne aspekty związane z alokacją pracowników

 • wzbudzanie poczucia potrzeby zmiany, jako działanie minimalizujące opór wobec zmian
 • warunki i zasady skutecznej rozmowy z pracownikami – praktyczne porady i wskazówki dla przełożonych

8. Podsumowanie szkolenia i odpowiedzi na pytania Uczestników

Metody

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi. Mini-wykłady wzbogacone prezentacją multimedialną dostarczają niezbędnej wiedzy i systematyzują już posiadane wiadomości. Stanowią jednocześnie wprowadzenie do dyskusji i analizy wybranych przypadków. W trakcie zajęć i przerw Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na własne pytania dotyczące omawianych zagadnień.

Prowadzący

 • Dawid Krzyżowski – prawnik, praktyk sądowy. Doradca dwóch central związkowych. Przedstawiciel działu prawnego w największej w Polsce sieci dyskontowej, którą często reprezentuje przed sądami. Od ponad 10 lat jest członkiem Zespołu Trenerskiego SYNTEZA. Konstruuje programy i prowadzi bardzo wysoko oceniane szkolenia dla firm i instytucji. Szkolenia z zakresu stosowania prawa w praktyce działalności gospodarczej to jego żywioł. Pytania zadawane przez Uczestników zajęć nigdy nie pozostają bez odpowiedzi. Świetny mówca, ale i uważny słuchacz – umie dynamicznie dostosowywać przebieg zajęć do potrzeb grupy.
 • Sylwia Steinerowska – trener z 9-letnim doświadczeniem i doradca z zamiłowania. Specjalista w zakresie miękkich aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji, różnorodności, kreatywności oraz przedsiębiorczości. Autor i współautor publikacji w tym zakresie. Ukończyła dwa kierunki studiów na Politechnice Śląskiej i studia doktoranckie. Doświadczenie biznesowe zdobyła w firmach zarówno w Polsce jak i za granicą.

Propozycja dla Państwa

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

WAŻNE [dla urzędów i instytucji]

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte są podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share