Akademia Umiejętności Lidera

Akademia Umiejętności Lidera to cykl rozwojowy przygotowywany w oparciu o zbadane potrzeby szkoleniowe zainteresowanej Organizacji.
Oferujemy Państwu wyjątkowe narzędzie pozwalające doskonalić umiejętności niezbędne nowoczesnym liderom.

  • Sprawdzimy, które kompetencje Państwa kadry kierowniczej wymagają wzmocnienia
  • Zaproponujemy tematy doskonalących modułów warsztatowych
  • Zrealizujemy zaplanowane w ramach AUL szkolenia
  • Przygotujemy raport i omówimy go na spotkaniu podsumowującym projekt

Więcej informacji:

Share