Zarządzanie stresem w pracy

Kod: ZSP-07

Cel szkolenia:

 • Głównym celem szkolenia jest przyswojenie przez Uczestników technik pozwalających na wzrost efektywności własnej w sytuacjach powodujących dotychczas reakcję stresową.
 • Warsztat dostarcza zarówno niezbędnej porcji wiedzy fachowej o stresie, jak i pozwala na przećwiczenie kluczowych metod wspomagających radzenie sobie z nim i budujących odporność oraz samokontrolę emocjonalną.
 • Istotnym elementem zajęć jest intensywny trening zróżnicowanych sposobów relaksacji (długofalowej i natychmiastowej).

Odbiorcy zajęć:

 • Osoby stykające się w swej pracy (lub pracy swoich podwładnych) z czynnikami mogącymi powodować stres
 • Pracownicy zainteresowani minimalizowaniem wpływu stresu na efektywność osobistą

 

 1. Rozpoczęcie warsztatów
 • Przedstawienie się trenera i Uczestników
 • Ustalenie zasad współpracy na zajęciach i celów szkoleniowych
 • Ćwiczenia integrujące i budujące dobrą współpracę na zajęciach
 1. Czym jest stres, czyli: poznaj aby zrozumieć…. i pokonać
 • Stres: różne oblicza, ale te same efekty– zdefiniowanie pojęcia stresu
 • Fizjologia stresu – różnice w rodzajach stresu
 • Źródła stresu i główne rodzaje stresorów
 • Indywidualne reakcje na stres – określenie i rozpoznanie symptomów fizycznych i psychicznych
 • Krzywa stresu Yerkesa – Dodsona – zrozumienie przebiegu reakcji stresowej
 • Wskazanie indywidualnego podejścia do stresu (typ A i typ B)
 1. Konsekwencje sytuacji stresowej w pracy
 • Stres czy przeciążenie zawodowe?
 • Czym jest wypalenie zawodowe? Różnicowanie ze znużeniem i pracoholizmem
 • Co sprzyja wypaleniu (wymiar indywidualny, grupowy, organizacyjny)
 • Kiedy zapala się czerwone światełko – fazy procesu wypalenia
 • Wpływ stresu na relacje zawodowe i osobiste
 • Bezpośrednie przełożenie efektów sytuacji stresowej na pracę – efekt „błędnego koła”
 1. Stres a emocje – ile jeszcze zdołasz wytrzymać?
 • Czym są emocje – prawdy, półprawdy i mity
 • Emocje pojawiające się w pracy – umiejętność ich etykietowania
 • Model zdolnościowy emocji (Mayer, Salovey, Caruso) i jego zastosowanie w praktyce zawodowej
 • Osiem strategii poprawiających samokontrolę emocjonalną (opracowanie mini planu działania i wybór odpowiednich strategii)
 1. Intensywny trening natychmiastowych technik radzenia sobie ze stresem i kontrolowania emocji
 • Indywidualizacja technik odreagowania, czyli co naprawdę nas relaksuje
 • Krótkie i skuteczne techniki odwracania uwagi od stresora
 • Dawanie sobie powodów do zadowolenia (indywidualizacja działania)
 • Konstruktywna rozmowa ze sobą i pozytywna autosugestia
 • Asymilacja, percepcja, rozumienie emocji – audyt emocjonalny i kontrolowanie emocji
 • Spontaniczna relaksacja – krótkie i skuteczne techniki
 • Relaks progresywny – działamy na poziomie mięśni i nerwów
 • Trening autogenny – skoncentrowana relaksacja: działam psychicznie, odczuwam wegetatywnie
 1. Profilaktyczne zachowania antystresowe w życiu prywatnym i zawodowym
 • Różnice pomiędzy działaniami redukującymi, a zapobiegającymi narastaniu stresu
 • Skutki oddziaływania długofalowego na poziomie psychologicznym
 • Zmiana sposobu myślenia, nastawienia i zachowania jako podstawa długofalowych działań antystresowych
 • Czteroetapowa zmiana kategorycznych oczekiwań (Rozpoznanie – Kontrola realiów – Zmiana myślenia – Zmiana zachowania)
 • Model Ellisa – współdziałanie kontroli myśli i emocji
 • Utrzymanie work life balance i nowy model zarządzania energią w życiu prywatnym i zawodowym
 1. Techniki wzmacniające pewność siebie w trudnych sytuacjach
 • Modelowe reakcje w sytuacjach międzyludzkich (agresja, manipulacja, uległość asertywność)
 • Czym jest asertywność, a czym nie jest?
 • Rozpoznawanie modelowych reakcji i przeciwdziałanie im
 • Przeformułowania sposobów zachowania różnych od asertywnych
 • Pozytywna semantyka – „autoasertywność” i praca z samym sobą
 1. Znaczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem dla jakości i komfortu pracy
 • Określenie kluczowych momentów w pracy wpływających na poziom stresu
 • Korelacja przebiegu reakcji stresowej z dynamiką działań zawodowych
 • Diagnostyka „punktów zwrotnych” i czynników wpływających na wzrost stresu
 • Wypracowanie i zaprojektowanie możliwych sposobów reakcji z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności poznanych i przećwiczonych na warsztatach
 1. Podsumowanie i zakończenie zajęć
 • Runda podsumowująca warsztaty i wyciągnięcie indywidualnych wniosków
 • Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych
 • Rozdanie imiennych certyfikatów
 • Konsultacje i profilowane porady trenera

Zajęcia prowadzone są w sposób aktywizujący Uczestników w oparciu o ich doświadczenia i naturalne środowisko pracy. Trener prowadzi szkolenie w sposób przemyślany i zaplanowany, w formie warsztatów, dyskusji moderowanej, prowokując pytaniami oraz przedstawiając praktyczne i naukowe podejście do treści szkoleniowych. W trakcie warsztatów odwołuje się do wiedzy i umiejętności już posiadanych przez Uczestników, co zwiększa skuteczność szkolenia. 80% szkolenia będą wypełniały warsztaty, a więc ćwiczenia praktyczne, zaś pozostałe 20% – mini wykłady, prezentacje, wprowadzające Uczestników w tematykę zagadnień, potrzebnych do podejmowania dalszych działań. Uczestnicy w trakcie pracy indywidualnej oraz grupowej spoglądają na mechanizmy powstawania sytuacji stresowych z różnych punktów widzenia.
Szkolenie koncentruje się na doskonaleniu wybranych umiejętności, nie jest zbiorem pobieżnie potraktowanych zagadnień. Kolejne etapy zajęć pozwalają Uczestnikom stopniowo zagłębiać się w temat i rozwijać praktyczne umiejętności. Szczególny nacisk położony jest na ułożenie planu wdrożenia nabytej wiedzy i umiejętności do codziennej pracy. W trakcie zajęć trener podpowiada skuteczne narzędzia w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów szkolenia i przygotowania Uczestników do konstruktywnego radzenia sobie ze stresem podczas pracy.

Zajęcia prowadzi doświadczony trener zarządzania, specjalista w zakresie realizacji programów redukowania stresu w środowisku pracy.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, oferujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Zajęcia przeprowadzimy w dowolnym miejscu, np. w Państwa siedzibie
 • Rezerwacja terminów: telefonicznie 32 281 62 31 lub 501 756 465
 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 1.900 zł [netto] za 1 dzień
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share