Planowanie i mierzenie efektywności szkoleń

Kod: ESP-0115

Cel główny:
Celem
szkolenia jest wykazanie, iż poniesione przez organizację koszty szkoleń mają uzasadnienie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez efektywne planowanie oraz mierzenie szkoleń.

Uczestnicy będą potrafili wybierać efektywne programy szkoleniowe, ponieważ podczas zajęć:

 • Nauczą się rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych (RAPS)
 • Poznają metody budżetowania z uwzględnieniem celów organizacji
 • Odkryją jak właściwie identyfikować cele szkoleniowe, aby przekładały się one na efektywność szkolenia
 • Zapoznają się z narzędziami umożliwiającymi rozpoznanie prawdziwych intencji grup interesów
 • Pogłębią wiedzę z zakresu metodyki szkolenia mającej bezpośredni wpływ na jego efektywność
 • Będą potrafili korzystać z modelu oceny skuteczności szkolenia wykorzystując różnorodne narzędzia
 • Nauczą się wyliczać efektywność szkoleń używając najbardziej zaawansowanej metodologii
 • Wzmocnią umiejętność „sprzedaży” efektów swojej pracy

Odbiorcy:

 • kierownictwo i pracownicy działów / sekcji szkoleń / rozwoju

1. Analiza potrzeb szkoleniowych

 • Czynniki kreujące potrzeby szkoleniowe
 • Źródła informacji o potrzebach szkoleniowych
 • Ogólne zasady kształcenia i szkolenia
 • Formy szkolenia pracowników
 • Funkcja komunikacji


2. Opracowanie budżetu szkoleń – metody budżetowania

 • Przygotowanie i realizacja budżetu szkoleniowego
 • Kryteria podziału metod budżetowania ze względu na sposób ustalania budżetu, częstotliwość, podejście
 • Nadzór i kontrola realizacji planu budżetowego


3. Cele szkoleniowe

 • Efektywny druk zamówienia szkoleń
 • Wywiad z zastosowaniem metody wydarzeń krytycznych
 • Dane wyjściowe  
 • Zoperacjonalizowanie celów szkoleniowych
 • Wiedza, nastawienie, umiejętności, nawyki (KASH)


4. Wybór metodyki szkoleń

 • Zasady doboru próby
 • Metody zbierania danych
 • Projektowanie kwestionariuszy
 • Trafność, rzetelność, obiektywizm
 • Listy kontrolne


5. Metod wykorzystywane w pomiarze efektywności szkoleń

 • Model oceny skuteczności szkolenia wg Rae
 • Koncepcja SMART
 • Model D. Kirkpatricka – powiązanie celu z modelem


6. Narzędzia wykorzystywane do pomiaru efektywności

 • Ankiety ewaluacyjne
 • Testy wiedzy oraz egzaminy
 • Obserwacje
 • Burze mózgów
 • Monitorowanie wyników
 • Wywiady indywidualne oraz zogniskowane
 • Assessment i development center
 • Dobór wskaźników
 • Zadania do wykonania
 • Porównanie wyników z grupą kontrolną


7. Modele obliczania efektywności szkoleń

 • Model rentowności szkoleń J. Phillipsa
 • Wyliczenie kosztów projektu
 • Kluczowe wskaźniki wydajności KPI
 • Wskaźnik rentowności inwestycji w ujęciu szkoleń – ROI


8. Analiza końcowa

 • Korzyści z zastosowania modelu ROI
 • Raport poszkoleniowy
 • Prezentacja wyników
 • Ciąg przyczynowoskutkowy


9. Podsumowanie i zakończenie zajęć

 • Runda podsumowująca warsztaty i wyciągnięcie indywidualnych wniosków
 • Rozdanie imiennych certyfikatów
 • Konsultacje i profilowane porady trenera

 

Dynamiczny wykład + zastosowanie adekwatnych ćwiczeń pozwala na doskonalenia praktycznych umiejętności w obszarze HR. Na początku zajęć trener używa „bonding games” – buduje ciekawość grupy i spójność, która ma decydujące znaczenie dla wypracowania efektów pracy zespołowej. Intensywna nauka, połączona z przyjazną atmosfera zajęć, sprzyja czerpaniu z niej przyjemności. Podczas całych zajęć w centrum zainteresowania znajduje się Uczestnik, a rezultaty pracy zależą od zaangażowania wszystkich osób. Zadaniem trenera jest właściwa organizacja czasu, dbanie aby 80 % szkolenia wypełniał warsztat, a 20% wykład i podsycanie motywacji Uczestników. „Don’t worry, be happy” – ważnym elementem zajęć jest dzielenie się doświadczeniem. Każda osoba może poruszyć trudny dla siebie temat i uzyskać wsparcie trenera i pozostałych Uczestników.
W trakcie zajęć wykorzystywane będą m.in.: ćwiczenia indywidualne oraz grupowe, metody kreatywne, praca z formularzami, zadania problemowe, dyskusja moderowana, wymiana doświadczeń.
Zajęcia skupiają się na przedstawieniu praktycznych narzędzi i ćwiczeniu umiejętności ich wykorzystania w budowaniu efektywności szkoleń swojej Firmy/ Instytucji. Na zakończenie zajęć odbywa się aktywna ocena w obszarze transferu zdobytej wiedzy. Uczestnicy omawiają co i jak chcą wykorzystać w swoje pracy, a jeśli widzą przeszkody wspólnie z trenerem starają się je zneutralizować.

 • Beata Polak Trener SYNTEZA [Szkolenia-Konsulting] z 11-letnim doświadczeniem; specjalista ds. szkoleń, doradca w zakresie rozwoju osobistego, ukończyła: Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku [kierunek: zarządzanie we współczesnej Europie]; studia podyplomowe – Psychologia w biznesie; roczny kurs – Wdrażanie zmiany w organizacji; kurs – I stopień Zarządzanie Projektami; kurs CoachWise Essentials.
  Praktyk m.in. opracowywanie i prowadzenie szkoleń wdrożeniowych oraz rozwojowych dla kadry menedżerskiej, jak również zespołów w tym sprzedażowych, produkcyjnych – w oparciu o interaktywne metody szkoleniowe. Wdrażanie projektów korporacyjnych zwiększających efektywność pracy kadry menedżerskiej. Mentoring w obszarze rozwoju kompetencji menedżerskich. Identyfikacja i rozwój talentów wewnętrznych. Coaching kadry menedżerskiej. Współpraca z Regionalnymi Dyrektorami w zakresie określenia lokalnych działań rozwojowych oraz szkoleniowych. Przygotowywanie raportów z działań wdrożeniowo-rozwojowych. Badanie potrzeb, monitorowanie efektów, analiza efektywności prowadzonych szkoleń oraz działań rozwojowych.
  Referencje m.in: instytucje finansowe: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także ArcelorMittal Poland SA [Dąbrowa Górnicza], Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Veolia Woda Sp. z o.o. [Tarnowskie Góry]; Renault-Tandem Sp. z o.o. [Czeladź]; Lubelskie Zakłady Energetyczne LUBZEL SA [Lublin]; ABS Bonifer Sp. z o.o. [Oława]; TAURON Wytwarzanie SA [Katowice]; EGIS Road Operation Sp. z o.o. [Katowice]; ETO Magnetic Sp. z o.o. [Wrocław]; Grupa Roedl & Partner [Gliwice]; KOPEX Machinery SA [Zabrze]; FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp z o.o. [Gliwice]. .

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share