Nowelizacja KPA i RODO [szkolenie tylko dla urzędów]

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu, które przeznaczone jest wyłącznie dla przedstawicieli urzędów gmin, miast i powiatów.

Szkolenie odbędzie się w Katowicach w dniu 13 grudnia 2017 r. i składać się będzie z 4 modułów trwających łącznie ok. 8 jednostek dydaktycznych (8 x 45’)

Korzyści dla Uczestników zajęć:

  • Osoby obecne na szkoleniu, dzięki aktywnemu uczestnictwu:
  • Nabędą wiedzę nt. zmian w kodeksie postępowania administracyjnego, które weszły w życie w dniu 1 czerwca 2017 r.
  • Przećwiczą zdobyte umiejętności – stosowanie nowych i znowelizowanych przepisów w sytuacjach, z którymi spotkać mogą się w swojej codziennej pracy w urzędzie.
  • Poznają pozostałe zmiany w innych aktach prawnych wchodzące w życie wraz z nowelizacją k.p.a. – będących jej konsekwencją.

Więcej informacji

Share

Prawna obsługa reklamacji

Każdy, kto obsługuje reklamacje klientów wie, iż jest to ogromne wyzwanie. Oczekiwania nabywców rosną, zwiększa się ilość osób nastawionych roszczeniowo. Ustawodawca “dba” aby przepisy dotyczące reklamacji w relacjach B2B i B2C nie były zbyt proste i by zmieniały się jak w kalejdoskopie.
Profesjonalista zna najnowsze prawo i wie jak radzić sobie z najtrudniejszymi przypadkami reklamacyjnymi.

Wiedzę na temat praktyki stosowania prawa reklamacyjnego przybliży Uczestnikom zajęć mec. Dawid Krzyżowski – człowiek, którego Uczestnicy szkoleń cenią m.in. za “łatwo przyswajalny język” którym mówi o zawiłych przepisach.

Szkolenie “Prawna obsługa reklamacji” to antidotum na niejasne sformułowania dotyczące reklamacji stosowane w uchwalanych przez parlament przepisach. Zajęcia realizowane (jak zwykle w Syntezie) w przyjaznej atmosferze i prowadzone przez osobę, która dzieli się wiedzą z niekłamaną przyjemnością, odwołując się przy tym do bogatego doświadczenia praktycznego.
Czytaj więcej

Share

Poprawne formy komunikacji z klientem…

Klienci urzędów i instytucji publicznych coraz częściej twierdzą, iż docierające do nich listy pisane są niezrozumiałym językiem.
Czy mają rację? W sporej części tak.

Szkolenie “Poprawne formy komunikacji pisemnej z klientem wewnętrznym i zewnętrznym” to antidotum na stres urzędnika związany z przygotowywaniem pism i komunikatów, również tych publikowanych na stronach internetowych. Zajęcia realizowane w przyjaznej atmosferze i prowadzone przez osobę, która dzieli się wiedzą z niekłamaną przyjemnością.

Oferujemy Państwu dwudniowe szkolenie zamknięte, które przeprowadzimy np. w siedzibie Państwa urzędu w uzgodnionym terminie.

UWAGA
W dniach 24-25 listopada 2017 r. w Katowicach przeprowadzimy jedyną edycję tego szkolenia w formie “otwartej” – Program i zgłoszenia

Stwarza to świetną okazję aby mogli Państwo sprawdzić jakość świadczonych przez nas usług i zdecydować się na zlecenie realizacji szkolenia dla całej grupy (kilku grup) Państwa pracowników.

Zapraszamy do rozważenia oferty i kontaktu z nami.

Więcej informacji:
Jolanta Pilarczyk tel. 501 756 465 lub jpilarczyk@synteza.pl

Share